หลายคนไม่เคยรู้ ภั ยจากความหอ ม ของน้ำย าปรับผ้านุ่ม

หลายคนไม่เคยรู้ ภั ยจากความหอ ม ของน้ำย าปรับผ้านุ่ม

เรียกได้เลยว่า ผลิตภัณฑ์น้ำย าปรบผ้านุ่ม ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันเกือบทุกบ้าน เพราะทำให้เสื้อผ้ามีกลิ่นติดหอมนาน และผลิตสูตรที่หลากหลาย จนทำให้หลายคนมองไม่เห็นถึงภัยแฝงที่ตามมา มีสารเคมีเป็นพิ ษต่อร่ า งกาย ส่งผลร้ า ยต่อสุขภาพ อาจก่อให้เกิ ดม ะ เ ร็ ง ไม่ได้แปลว่าห้ามใช้แต่อย า กจะให้ใช้อย่างระมัดร ะวั ง จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลย

น้ำยาปรับผ้านุ่ม

หากสงสัยว่าเมื่อร่า งกายเราได้รับเอาสารของน้ำย าปรับผ้านุ่มมานั้นเข้าไปบ่อยเข้า จากการใช้น้ำย าปรับผ้านุ่มจะเกิ ดอะไรขึ้น

1. สารคลอโรฟอร์ม(Chloroform)

ทำให้ร่ า งกายหมดความรู้สึกหรืออาจถึงขั้นสลบได้ และมีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้มีอาการป วดศีรษะ เวียนศีรษะ ถ้าคุณหายใจเอาสารที่ความเข้มข้นสูงเข้าไปเป็นประจำจะทำให้หมดส ติ

2. สารเอทิลอะซีเตท (Ethyl acetate) ไ

ทำให้เกิ ดอาการง่วงซึมและเวียนศีรษะ ทำให้เกิ ดการระคายเคืองที่ผิวหนัง ตา และทางเดินหายใจ ใครที่มีอาการเหล่านี้บ่อย แนะนำให้ลองสังเกตตัวเอง และลองปรับเปลี่ยนการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำย าปรับผ้านุ่ม

3. สารเบนซิลแอลกอฮอล์ (Benzyl alcohol)

การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิ ดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือก ทำให้ลำคออักเสบเกิ ดอาการไอ หายใจถี่รัว เวียนศีรษะง่วงนอน ถ้าโดนผิวจะเป็นผื่น เจ็ บ ระคายเคือง การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิ ดการระคายเคืองลำคออักเสบ ป วดท้องคลื่นไส้ การสัมผัสถูกตา จะก่อให้เกิ ดการระคายเคืองตาแดง เจ็ บตาตาพร่ามัว เมื่อสารดูดซึมผ่านร่ า งกาย ทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานผิดปกติ

น้ำยาปรับผ้านุ่ม

4. สารเบนซิลอะซีเตท (Benzyl acetate)

การหายใจเข้าไปทำให้เกิ ดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกมีอาการไอ เวียนศีรษะเมื่อสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิ ดการระคายเคืองผื่นแดงการสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิ ดการระคายเคือง ตาแดง เจ็ บตาตาพร่ามัว

5. มัสไซลีน (Musk xylene)

เป็นสารก่อม ะ เ ร็ งซึ่งน่ากลัวมาก ดั งนั้ น จากข้อมูลความเป็นอัตรายข้างต้น ถือว่ามีความรุ นแร งอย่างมากซึ่งส่งผลกระทบทำให้เกิ ดผลเสียทั้งในด้านร่ า งกายและทรัพย์สินของเราท่าน หากพบว่ามีสารเคมีที่เป็นอันตรายกับผู้บริโภค โทรแจ้งได้ที่หมายเ ล ข 1166

แหล่งข้อมูล khaofc

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *