สายบุ ญ ห้ า มพลา ด กรวดน้ำ ยั งไง ให้ได้อ านิส งส์แ ร ง

สายบุ ญ ห้ า มพลา ด กรวดน้ำ ยั งไง ให้ได้อ านิส งส์แ ร ง

มือขวาจับภาชนะ มือซ้ายประคอง รินน้ำใส่ภาชนะ รองรับ พระสงฆ์ สวดบท ยถา…เป็นอาการคุ้นเคยข องพระพุทธศาสนิกชน ผู้เคยร่วมพิ ธี ประกอบการบุญ การกุศลในทางพระพุทธศาสนา รับรู้ โดยทั่วไป ว่าอาการเช่นนี้ เรียก “กรวดน้ำ” กรวดน้ำ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า “แผ่ส่วนบุญ ด้วยวิธีหลั่งน้ำ”

ตามความเชื่ อ ของคนบ้านเรา มักจะกรวดน้ำ เพื่อเป็นการแผ่บุญกุศล ให้กับผู้ที่จากไปแล้ว ไม่ว่า จะเป็นเจ้าก รรมนายเวร หรือจะเป็นคนที่เราเคยทำ ผิดพลาดอะไรไว้ หากเราทำภูเขาก็จะได้ รับอานิสง ส์ผลบุญ

แต่ทว่าการกรวดน้ำ นั้ นหากอย า กจะให้บุญ ส่งไปถึงด วงจิตวิญญา ณที่แท้จริง ให้ได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุด จะต้องกรวด อย่างถูกวิธี สำหรับในวันนี้ เรามาทำตามกันเลย ดีกว่าว่า วิธีการกรวดน้ํา ที่ถูกพอดีนั้ นจะต้องทำอย่างไร หลายคน ยังไม่รู้นะ หลายค นยังเข้าใจผิดกันอยู่

การกรวดน้ำ ให้ตัวเองนั้ น ใช่ว่าจะเป็นการ เอาผลบุญ ให้กับตัวเอง แต่เป็นการ แบ่งบุญกุศลให้กับ เหล่าเทวดาต่างหาก ซึ่งเหล่าเทวดา ประจำตัวจะได้รับ ผลบุญที่เราทำ จะเป็นอานิสงส์ช่วยเหลือ เรา ทำให้เรานั้ นไม่เจ็ บป่ว ย แคล้วคลาด จากภยันอั น ตรายใด ใด

เหตุที่เราไม่ต้องกรวดน้ำ ให้กับเจ้าก รรมนายเวร ก็เพื่อเสริมพลั งให้กับด วงจิตที่คิดไม่ดีกับเรา เหนื อ กว่าเทวดาประจำตัว หากเราทำผิดขั้ นตอน ก็จะถือว่าทำบุญ ไม่ขึ้นนั่นเอง

การกรวดน้ํา ที่ถูกต้อง เพื่ อที่จะได้ รับอานิสงส์สูงสุด
การกรวดน้ำให้กับ เหล่าเทวดาทั้งหลาย จะเป็นการดี ต่อตัวเรา การกรวดน้ำ หลังจากที่ได้ตักบาตรทำบุญ เรียกว่า ถวายสังฆทาน จะเป็นตัวเปิ ดทางช่วยให้ชีวิ ตของเราราบรื่น ไม่มีปัญหา ขั้นตอนการกรวดน้ำ ให้กับเทวดานั่นก็คือ

แต่ก่อนที่จะกรวดน้ำ ให้สวดบทคาถาต่อไปนี้ก่อน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ให้ท่อง 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่รั กษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมารับเป็นทิพย์พย าน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจาก ความทุกข์ เ รื่ อ งที่ทำให้ทุกข์ ไม่ว่าท่าน จะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่าน จงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ ด้วยเทอญ

โดยมาให้ ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ ผลบุญดังกล่าวนี้ ได้โปรดกลายเป็ นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนา ทุกประการตั้ งแต่บัดนี้ เวลานี้ เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

การกรวดน้ำ ที่ถูกต้อง

จะทำให้เรานั้ นได้ผลบุญ ถึงเร็วกว่าการอ ธิษฐ านจิต อย่าลืมที่จะแบ่งบุญกุศลให้ กับผู้อื่นได้รับรู้ ถือว่าเป็นบุญแห่งการ แบ่งทาน อันยิ่งใหญ่ แล้วชีวิ ตของเรา จะดีขึ้นในทุก ทุก วัน

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : bangpunsara

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *