ส่งผ ล ต่อร่ า งก า ย อย่า ง มา ก ใครที่ช อ บกิ น ชะอม บ่อย บ่อย ดูไว้เลย

ส่งผ ล ต่อร่ า งก า ย อย่า ง มา ก ใครที่ช อ บกิ น ชะอม บ่อย บ่อย ดูไว้เลย

ชะอม เป็นผั กที่มีกลิ่ น ค่อนข้างแร ง แต่หลายคน ก็นิยมนำมาประกอบอาหาร มากเช่นกัน และเมนู ที่ขึ้นชื่ อก็คงหนีไม่พ้น ไข่เจี ย วชะอม ที่ทั้งทำง่าย และรสชา ติอร่อยเข้ากันได้ แบบลงตัว ซึ่งชะอมนั้ นมีสร ร พคุณ และประโย ช น์ในกา รช่วย รั ก ษ า โ ร ค ต่าง ต่างได้มากมายเ ลยดีเดียว จะมีอะไรบ้างนั้ นไปดูกันเลย

สร ร พคุณ และประโย ช น์ของชะอม

1. อุดมไปด้วยวิตามินเอ ช่วยต่อต้ า น อนุมูลอิสระ ไ ด้อย่างมี ประสิทธิภาพ และช่ ว ยบำรุง ส า ยตา ได้ดี อีกด้วย

2. มีเส้นใยอาหาร ที่มีประโยชน์ ต่อระบบขับถ่าย ทำให้การขับถ่าย เป็นปกติ แก้อาการท้ อ งผูก

3. ช่วยขับลม ในกระเพาะอาหาร และลำไส้ และบร ร เทาอาการ ป ว ดท้อง แก้อาการท้อ งอื ด และท้องเ ฟ้อ

4. ช่วยบำรุงและ รั ก ษ าเส้นเอ็น ให้แข็งแรง ไม่เสื่อ ม เร็ว กว่าที่ควร

5. มีแค ลเซี ย มสูง ที่มีส่วนช่ วยให้ก ร ะ ดู ก และฟันแข็งแรง โดยเฉพาะ ผู้หญิงวั ย ทองที่มี ความเสี่ ย งจะเกิ ดภาวะ ก ร ะ ดู กพ รุน ได้ง่าย

6. ช่วย รั ก ษ าอาการ ลิ้น อั ก เ ส บ และเป็น ผื่นแดง

7. มีฟอสฟอรัส ที่ทำหน้าที่ ช่วยเสริม ให้วิตามินบีต่าง ต่าง ทำงานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

8. ช่วยเสริมสร้าง ระบบของภูมิคุ้มกัน ในร่ า งกายให้แข็งแรง ทำให้ กำ จั ด เ ชื้ อ โ ร ค ต่าง ต่าง ได้ดีขึ้น

9. มีเบต้ าแคโรทีน ที่ช่ ว ยต่อต้า นการเกิ ด โ ร ค ม ะ เ ร็ ง และล ดโอกาส ที่จะเ กิด โ ร ค หัวใจได้ด้วย

10. ช่วยบำรุงเส้นผม ที่ แ ห้ ง แ ต ก ปลาย ไม่มีน้ำหนัก ให้กลับมา นุ่มสลวยได้

11. เบต้าแคโรทีน ในชะอมยังช่วยบำรุง ผิวพ ร รณให้ผ่องใส แลดูอ่อนเย าว์

12. ยอดอ่อนของ ชะอมมีสรรพคุณ ช่วยลดความร้อนในร่ า งกาย

ถึงแม้จะมี ข้อดี และคุณประโช ย น์มากมาย แต่ ชะอ ม ก็มีข้อเ สีย สำหรับคุณแม่ ที่เพิ่งคลอดแ ละต้องให้นมแก่ลูก เพราะจะยิ่งทำให้แ ม่ไม่มีน้ำนม รวมถึงคนที่ ป่ ว ย เป็น โ ร ค เ ก า ต์ เพราะในชะอมมี ส า ร ที่เรียกว่า พิวรีน (Purine) ซึ่งจะส่งผลให้เกิ ดอาการข้อ อั ก เ ส บ ได้

การกินอย่าง พอเหมาะพอควร ก็จะก่อให้เกิ ดประโยชน์ และสรรพคุณ ของชะอมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ถือว่าเป็นสมุนไพร ที่มีสรรพคุณทาง ย า ที่ดีต่อร่ า งกาย ของเราอย่างมาก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : sukkaphap-d

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *