โร ค กลางวั น ไม่อย า ก ตื่ น กลางคื น ไม่อย า ก นอน อั น ตรา ย กว่าที่ คิ ด

โร ค กลางวั น ไม่อย า ก ตื่ น กลางคื น ไม่อย า ก นอน อั น ตรา ย กว่าที่ คิ ด

ใครที่เป็ น กลางวั น ไม่อย า ก ตื่ น กลางคื น ไม่อย า ก น อน ร ะ วั งเชื่ อ ว่า หลาย หลายคน กำลังเป็นอยู่ ตกดึกมา ไม่ง่ ว งไม่หลับ ไม่นอน นิ้วถูโทรศัพท์เลื่อนขึ้น เลื่อนลง ทั้ งคืน กว่าจะนอน ก็ปาเข้าไป ตีสองตีสาม กลางวัน อ่อนเพลีย ขี้หงุดหงิด อาร ม แปรปรวนง่าย ไม่มีสมาธิ คิดอะไร ก็คิดไม่ออก ถึงจะดูร่าเริ งสนุกสนานเวลากลางคืน แต่ร่ า งกายของเรา ไม่ได้สนุกด้วย จริงไหม

การใช้ชีวิ ต ของคนในยุคชีวิ ต ติดโซเชียล พฤติก ร รมการดำเนิ นชีวิ ตยิ่งแปรปรวน กลาววัน ไม่อย า กจะตื่น กลางคืน ไม่อย า กจะหลับ ทำให้วงจรชีวิ ตให้เปลี่ยนแปลง ไปอย่างมากมาย โ ร คอุบัติให ม่ที่ไม่แน่ใจว่า ใครบัญญัติไว้ อย่าง “โร คร่ าเริง ตอนกลางคืน” จึงเกิ ดขึ้นมา

โร คนี้ จะเกี่ยวข้องกับ คนที่ชอบเปลี่ยนพฤติก ร รมไปทำงาน ในช่วงเวลากลางคืน พอถึงช่วงเวลากลางวัน ก็จะเกิ ด อาการง่วงเหงา หาวนอน คือ การใช้เวลา วงจรชีวิ ตผิด ซึ่งวงจรชีวิ ตของคนโ ดยปกติทั่วไป ต้องตื่ นกลางวัน นอนหลั บ ในเวลากลางคืน

ปัจจุบัน พบว่าคนมีพฤติกร ร มที่เข้าบ่าย ในกลุ่มโร คร่าเริง กันมากขึ้น เนื่องจาก ในช่วงเวลากลางคืน เป็นช่วงเวลา ที่ค่อนข้างเงียบ เหมาะกับการ คิดงานห รือทำงาน บางคนก็เลือกที่จะทำงาน ในช่วงเวลากลางคืน แ ทน แต่ปัญหาคือ เมื่อทำงานในช่วง เวลากลางคืน วงจรชีวิ ตแบบปกติ ก็จะเปลี่ยนไป เพราะร่ า งกายของคนเรา มีการหลั่ง ฮอร์โมนตามนาฬิกาชีวิต คือ เมื่อถึงเวลานอน อวัยวะบางอย่าง ที่ต้องทำงาน ตามช่วงเวลา และหลั่งฮอร์โมน ออกมาเพื่ อฟื้นฟูร่ า งกาย หรือช่วงเวลาที่ร่ า งกายค วรจะได้รับการพักผ่อน จะมีการหลั่งฮอร์โมน กลุ่มหนึ่งออกมา เพื่อช่วยซ่อมแซม และชาร์จพลัง ให้กับร่ า งกาย เตรียมพร้อมรับมื อกับวันต่อไป แต่หากเราใช้ช่วงเวลาวงจรชีวิ ตที่ผิดไป จากปกติ ก็จะทำให้ฮอร์โมน ผิดเพี้ยนไปด้วย นั่นจึงเป็นสาเหตุใ ห้มนุษย์ร่าเริง มีพฤติก ร รมการใช้ชีวิ ตที่เปลี่ยนแปลง ตามไปด้วย

สภาพร่ า งกาย ที่เปลี่ยนแปลงไป ของมนุษย์ร่าเริ ง ตอนกลางคืน

1. ตื่นเช้ าไม่ค่อยไหว เมื่อต้องทำงาน ในตอนกลางคืน ก็จะตื่นเช้า ไม่ค่อยไหว

2. ร่ า งกายของคนเรา ถ้าตื่นมาในตอนเช้ าลำไส้ จะต้องมีการทำงาน แต่หากตื่นสาย ผิดช่วงเวลา ไปก็จะทำให้ลำไส้มีการทำงาน ที่ผิดเพี้ยนไป ช่วงเวลาที่ต้อง มีการกระตุ้น ลำไส้ก็จะไม่ได้ทำงาน ทำให้ร่ า งกายไ ม่ได้ขับถ่ายของเสี ยออกไป เพิ่มความเสี่ ย งเป็นม ะเ ร็งลำใส้

3. กลางคืน หลับไม่สนิท ทำให้ร่ า งกาย อ่อนเพลีย กลางวั นง่ว งเหงาหาวนอน ไม่สดชื่น เวลาไปทำงา นหรือทำกิจกร ร มต่าง ต่าง ในช่วงกลางวัน ก็ทำให้ทำได้ ไม่เต็มที่ หลั บในที่ทำงาน จนอาจเป็นสาเหตุ ให้โดนไล่ออก

4. เมื่อง่วงนอน ตอนกลางวัน ก็ต้องฟื้ นพลังด้วย กาแฟ ทำให้กลายเป็นคน ติดกาแฟไปโดยอัตโนมัติ

5. ทำให้ต้องเสี ยเงิ นเพิ่ม ในการซื้อกาแฟ เป็นค่าใช้จ่าย ที่เกิ นความจำเป็น สิ้นเปลืองเข้าไปอีก และ ในระยะย าว หากยังไม่ปรับพฤติกร ร มก็อาจจะทำให้ ต้องเสี ย เงิ นในการรั กษ าตัว กับโร คต่าง ต่าง ที่อาจจะตามมาได้ ทีหลังอีกมากมาย

รีบแก้ไ ขจัดการชีวิ ตตัวเอง ใ หม่ซะ

1. ตั้งนาฬิกาปลุก เวลาเดิม เดิม ทุก วัน เพื่อสร้างความเคยชิน ( ปลุกแล้ วก็ต้องตื่นด้วยละ ไม่ใช่ นอนต่อ )

2. หลีกเลี่ยง น้ำตาล แป้ง ในมื้อดึก เพราะเป็นตัวกระตุ้น ให้สมองตื่นตัว ทำให้ ไม่ง่วงนอน

3. ออกกำลังกาย เป็นประจำ การทำให้ร่ า งกาย เหนื่ อ ยล้ ามาก มาก เป็นการเผาผลานพลังงาน ที่มีหลงเหลืออยู่ ในวันนี้ ให้หมดไป เมื่อร่า งย ากอ่อนล้าเต็มที่ แล้วก็ต้องการการพักผ่อน จะนอนหลับสนิทไ ด้อย่างเต็มที่

4. นำผลมะกรูด มาคลึงให้มีกลิ่น ระเหยออกมา แล้วนำไปวางไว้ ข้างเตียง กลิ่นของมะกรูด ช่วยทำให้ สมองผ่อนคลาย ทำให้หลับง่าย และหลับสนิท ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : bitcoretech

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *