ห ม อช้าง เผ ย มี่เ ส้ นลายมือ แบ บนี้ ถือเป็นคน มีว า สนา ดี

ห ม อช้าง เผ ย มี่เ ส้ นลายมือ แบ บนี้ ถือเป็นคน มีว า สนา ดี

ด วงชะตา เป็นสิ่งที่ อยู่กับเรา มาตั้งแต่เกิ ด ตั้งแต่วั นเดือ นปีเกิ ด ที่สามาร ถบอกสิ่งที่ซ่อนอยู่ใ นตัวเราแล้ว นั้ น

ยังมีสิ่ง ที่ติดตัวเรามา ตั้งแต่เกิ ดเช่นกัน คือ ลายมือ นั่นเอง ซึ่งศาสต ร์แห่งการ ดูลายมือนั้น ก็มีคู่กับ คนไท ยมานาน

เส้นลายมื อ นั้น สามารถบอกอะไร กับเรา ได้หลายอย่าง ทั้งสุขภาพ การงาน การเ งิ น ความรัก ซึ่งในเวลา ที่เรานั้ นเกิ ดความสับสนในใจ

แน่นอนว่า คนส่วนให ญ่ มักมองหา คนที่ค อ ยชี้แนะ นั่นก็คือ การดูด ว ง

แน่นอนว่า ในช่วงเวลานี้ “ด วงชะตา” ของใคร หลาย หลาย คนเริ่มมีการ เปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถเปลี่ยนแปลง ไปทางที่ดี หรือเปลี่ยนแปลง ในทางที่ ต้อง ร ะ มั ด ร ะ วั งได้ทั้งนั้น

ล่ าสุ ดเมื่ อไ ม่นานมานี้ “หมอช้าง ทศ พ ร ศรีตุลา“ ได้อ่ า นลายมื อคนที่มี วาสนาดี

โดยเผ ยลายมือ คนที่มีวาสนาดี โดยมีจุดสังเกต คือเส้นวาสนา เกิ ดที่ฐานมือ ลากขึ้นไป หากลายเลย เหนือเส้นใจ (เส้นบนสุด) จะถือว่าเป็นผู้ ที่มีวาสนาดี ผ่านปั ญห า อุปส ร รคได้เสมอ มีบั้นปลายชีวิ ต ที่ดี

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : bangpunsara

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *