กยศ.เอาจริง ใครเ บี้ ยวชำร ะห นี้ อนาคต ลูกหลาน ยืมไม่ได้

กยศ.เอาจริง ใครเ บี้ ยวชำร ะห นี้ อนาคต ลูกหลาน ยืมไม่ได้

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.64 มีรายงานว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานก ร ร มการกองทุนเ งิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหากรณีผู้กู้ยืมหรือลูกหนี้กองทุนเ งิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ไม่ใช้หนี้คืนจนกลายเป็นห นี้เสียนั้น ขณะนี้กยศ.เตรียมไปพูดคุยกับเครดิตบูโร เพื่อจัดทำระบบข้อมูลกลางสำหรับการตรวจสอบเครดิตของผู้ที่กู้ยืมว่า มีสถานะหรือห นี้คงค้างจนเป็นห นี้เสียเท่าไร มีการผิดนัดชำระห นี้หรือไม่ ลักษณะเดียวกับระบบเครดิตบูโร โดยกยศ.จะทำเป็นภายในของกยศ.เองเพื่อสร้างประวัติการชำระห นี้ของผู้กู้ยืม

กยศ

ระบบตรวจสอบเครดิต อาจจะช่วยได้ในอนาคต เพราะในสมัยก่อน ถ้าใครไปเรียนต่างประเทศจะกลัวระบบตรวจสอบเครดิต (เครดิตบูโร) กันมาก เพราะเมื่อมีเครดิตไม่ดีแล้วจะไปทำอะไรในอนาคตไม่ได้ ดั งนั้นใคร ต่างก็พย าย ามทำให้เครดิตของตนเองดี ซึ่งตอนนี้ ทาง กยศ.ยังไม่อย า กให้ลูกห นี้เครดิตเสีย จึงคิดจะทำเป็นระบบเครดิตของกยศ.เอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติของผู้กู้ยืม นายกฤษฎา กล่าว

นายกฤษฎา กล่าวว่า ทั้งนี้ระบบข้อมูลกลางที่จัดตั้งขึ้นนั้น หากผู้กู้ยืม ของ กยศ. ผิดนัดชำระห นี้เป็นเวลานานหรือปล่อยให้กลายเป็นห นี้เสีย จะมีการขึ้นบัญชีของระบบที่ กยศ. จัดทำขึ้น ทำให้ผู้ที่มีค ว า มสัมพันธ์ในเครือญาติ เช่น พี่-น้อง ลูก หลาน เป็นต้น ไม่สามารถทำเ รื่ อ งขอกู้ยืมเ งิ นจาก กยศ.ได้ในอนาคต ดั งนั้นวิธีนี้น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นให้ลูกห นี้ชำระคืนเ งิ นมากยิ่งขึ้น

กยศ

นายกฤษฎา กล่าวว่า อ ย่ า งไรก็ตามที่ผ่านมากยศ.ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่า CV-19 มาหลายมาตรการ อาทิ การพักชำระห นี้ 2 ปี กรณีผู้ที่งวดชำระเป็นรายปี โดยจะกลับมาชำระห นี้งวดปี 2563 ในเดือนก.ค.2565 คิดดอกเบี้ยการกู้ยืมเ งิ น 1% ต่อปี ลดอัตราเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระห นี้เหลือ 0.5% ต่อปี เป็นต้น ซึ่งถือว่ามีค ว า มผ่อนปรนมาก และถ้าใครเป็นห นี้เสียกับทางกยศ.อยู่ ก็ให้มาชำระห นี้ให้เป็นปัจจุบัน และผ่อนชำระต่อได้

มาตรการของกยศ.มีเยอะแยะมากมาย และทางกยศ.ก็พร้อมจะช่วยเหลือเต็มที่ ขอเพียงให้ลูกห นี้มาแจ้งหรือติดต่อ ทางกยศ.ก็จะช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้ให้ นายกฤษฎา กล่าว

กยศ

นายกฤษฎา กล่าวว่า ส่วนค ว า มคืบหน้าของเ รื่ อ ง กยศ. นำที่ดินของลูกห นี้ขายทอดตลาด ทั้งที่ผู้กู้ยืมมีการชำระหนี้ของ กยศ. ตามปกติ นั้น จะต้องดำเนินการนำที่ดินที่ยึดไปมาคืนให้ผู้เสียหายให้ได้ ซึ่งในเบื้องต้นทางคนที่ซื้อที่ดินยอมขายที่ดินคืน กยศ.แล้ว แต่อยู่ในขั้นตอนการเจรจาเ รื่ อ งราคาที่ดิน รวมทั้งทางบริษัททนายค ว า มที่รับงานจาก กยศ. ก็ยอมรับค ว า มผิดและพร้อมที่จะร่วมรับผิดชอบค ว า มเสียหายที่เกิ ดขึ้น

ขอบคุณ matichon

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *