อย่ าเลื่อ นผ่าน ของดีกับ 5 ประโย ชน์ ซองกันชื้น ดีกว่าที่คิด

ซองกันชื้น

อย่ าเลื่อ นผ่าน ของดีกับ 5 ประโย ชน์ ซองกันชื้น ดีกว่าที่คิด

ซองกันชื้น หรือที่เรียกกันว่าซองซิ ลิ ก าเจล ภายในมีเ ม็ ดเล็ กข า วบ้างใสบ้างบรรจุอยู่ เป็น sili con di oxide ช่วยให้อะไรก็ตามที่อยู่บริเวณรอบข้างของสิ่ งนี้แห้งอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีคำเ ต ือนข้าง 2 ว่าไม่เป็นส า ร พิ ษหรือไม่เป็นอั น ต ร า ยใดก็ตาม แต่มันก็เป็นส า รตัวหนึ่งที่ควรห ลี ก เ ลี่ ย งกับเด็กเพราะบางทีเด็กอาจนำไปกินเล่นคิดว่าขนม เพ ร าะฉ ะนั้ นแล้วผู้ใหญ่ควรจะเก็บสิ่งเหล่านี้ให้พ้ นจากมือเด็ก

1. โทรศัพท์มือถือตกน้ำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง เพียง คุณทิ้งโทรศัพท์เปียกน้ำไว้ในโหล ปิดที่มีซอ งกันชื้น เพียงข้ามคืนเท่ านี้ โทรศัพท์ของคุณก็จะฟื้ น คื น ชี พกลับมาใช้ งานได้ปกติแล้วหล่ะ

ซองกันชื้น

2. ช่วยกำจั ด ฝ้ าออกจากหน้ารถ หากจอดรถทิ้งไว้ แล้วข้างนอกมีอากาศหนาว ก็อาจทำให้ฝ้ าขึ้นกระจ กรถเป็นค ร า บได้ สิ่งที่ควรทำก็คือ นำซองกันชื้นไปวางไว้ภายใน รถ(กระจกหน้ารถ) เพียงเท่านี้ค ร า บฝ้ ากวนใจก็จะไม่เกิ ดขึ้นอีกต่อไป

3. ช่วยยืดอายุใบมี ดโก น ควรเก็บรั กษ ามี ด โ ก นของคุณไว้ในกล่องทั ปเปอร์แ วร์ที่มีซองกันชื้น เพราะจะทำให้แห้งเร็ว ส นิมไม่ขึ้น

4.ช่วยให้กระเป๋าเก็บเสื้อผ้าไม่อับ ไม่ชื้น ไม่สก ป ร ก

ซองกันชื้น

4. คุณสามารถห ลี ก เ ลี่ ยงเ ชื้ อ ร าและแบ ค ที เ รี ย ที่สะสมอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้า ที่นานจะซักทีของคุณได้ง่ายเพียง ใส่เจ้าซองกันชื้นเข้าไป เพียงเท่านี้กลิ่นและแ บ ค ที เ รี ย ต่างก็จะไม่ยุ่งวุ่นวายกับเสื้อผ้าของคุณอีก

5. ช่วยเก็บรั กษ าภาพถ่ายเก่าไม่ให้ซีดจางเลือนลาง เพื่อนหลายคนมักจะเก็บภาพถ่ายเก่า ไว้ในห้องใต้หลังคา ห้องใต้ดิน หรือที่ที่มีความชื้น ซึ่งจะทำให้ภาพถ่าย ชำรุ ดเสี ย ห า ยเร็วมากขึ้น แนะนำให้ลองเก็บภาพถ่ายไว้ในกล่องที่มีซองกันชื้น เพียงเท่านี้ ภาพแห่งความทรงจำดี ก็จะคงอยู่ชัดตลอดไปแน่นอน

ขอขอบคุณที่มาจาก share-si

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *