ใครยังไม่อัพเดต ทำด่ ว น เข้าไปอัพเดต แอปเป๋าตัง รับเ งิ นเราชนะ

เงินเข้าแล้ว ใครยังไม่อัพเดตอย่าลืม ขั้นตอนการอัพเดต เป๋า ตั ง เวอร์ชั่นล่าสุด

ใครยังไม่อัพเดต ทำด่ ว น เข้าไปอัพเดต แอปเป๋าตัง รับเ งิ นเราชนะ

เป็นอีกหนึ่งเ รื่ อ งราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและ ต้องบอกว่า ช่วเวลาแบ บนี้ไม่ว่าใครก็ ได้รับ ผ ลกระท บกันแบบทั่วใหน้า ทั่วประเทศ ทั้งภาครั ฐและเอกชน และเชิงพานิช บางกิจการถึงขนาดปิดตัวลง

ทั้งนี้ ทางรัฐบาล ได้มีาการออกนโยบาย  มา ตก ารช่วยเหลื อ หลายม าตรก าร เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน โดยหลายมาตระการนั้นเพื่อความเป็นระเบียบ ต้องผ่าน แอปเป๋าตัง ของกรุงไทยนั้นเอง

ล่าสุด วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลัง โอนเงิ นมาต รการ เราชนะ ให้กลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง หรือผู้ที่ไ ด้รับสิท ธิจากม าตรการ คนละครึ่ง และ เราเที่ยว ด้วยกัน งว ดสอง จำนวน 1000 บาท

เงินเข้าแล้ว ใครยังไม่อัพเดตอย่าลืม ขั้นตอนการอัพเดต เป๋า ตั ง เวอร์ชั่นล่าสุด

โดยวิธีอั พเดต เป๋าตัง เวอ ร์ชั่นล่าสุด 10.33 มีวิธีกา รดังต่อไปนี้

1.เข้าไปที่ Play Store (สำหรับผู้ใช้แอนดรอยด์) หรือ App Store (สำหรับผู้ใช้ iOS)

2.ค้นหา เป๋าตัง ในช่องค้นหา

3.กดปุ่ม อัพเดต

4.จากนั้ นรอระบบทำการอั พเดต เป็นเวอร์ชั่น 10.33

5.หลั งจากอัพเดตเ สร็จสิ้น สามารถก ดเข้าใช้งานได้

เงินเข้าแล้ว ใครยังไม่อัพเดตอย่าลืม ขั้นตอนการอัพเดต เป๋า ตั ง เวอร์ชั่นล่าสุด

ขั้นตอนการเช็ กเงิ น

1.กดเข้า ไปที่แอปพลิ เคชั่ น เป๋าตัง

2.ใส่ร หัสผ่าน 6 หลั ก

3.กดเลื อกเมนู G Wallet

4.กดเลือกเ มนู เราชน ะ

เรียบเรียง showbizzinfoo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *