ห ล า ยคนทำบ่ อ ย กับการชาร์จมือถือแ บ บผิ ด ๆ

แบตเสื่อม

ห ล า ยคนทำบ่ อ ย กับการชาร์จมือถือแ บ บผิ ด ๆ

การใช้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนี้ไปแล้ว ซึ่งหลายคนก็ยังคงมีค ว า มเชื่อในเ รื่ อ งของการใช้โทรศัพท์มือถือที่ยังไม่ถูกต้องเสียทีเดียวอยู่บ้าง ซึ่งเกิ ดจากค ว า มเข้าใจผิดในบางเ รื่ อ งซึ่งเป็นค ว า มเชื่อจากสมัยก่อนอยู่ วันนี้เราจะมาเผยบางเ รื่ อ งของการใช้โทรศัพท์มือถือให้ได้ทราบกันเพื่อการใช้งานได้อ ย่ า งถูกต้องและคลายค ว า มกังวลเ รื่ อ งการใช้โทรศัพท์ลงได้

แบตเสื่อม

1. ค ว า มเชื่อที่ว่า ถ้าแบตยังไม่หมด ไม่ควรทำไปชาร์จ

คำกล่าวที่ว่าอาจใช้ได้กับแบตเตอรี่ยุคเก่า ที่บอกกันว่าหากแบตยังเหลืออยู่เยอะประมาณ 50%-90% ยังไม่ควรนำไปชาร์ตเพราะจะทำให้แบตเ สื่ อ ม แต่ค ว า มจริงแล้วแบตเตอรี่ยุคใหม่นี้เปลี่ยนเป็นแบตลิเธียมหมดแล้ว และคุณสมบัติของมันก็คือระบบการชาร์จแบบไซเคิล

ซึ่งจะมีอ า ยุการใช้งานหลายพันไซเคิล สามารถชาร์จตอนไหนก็ได้ โดยการชาร์จแบตแต่ละครั้งตั้งแต่ปริมาณแบตที่ 0 – 100% จะนับเป็น 1 ไซเคิล ไม่ว่าเราจะชาร์จตอนแบตเหลือเท่าไหร่ก็ไม่ส่งผลใด สามารถชาร์จได้ตามที่เราสะดวกได้เลย

แบตเสื่อม

2. ค ว า มเชื่อที่ว่าการใช้มือถือนานจะส่งผลให้ส ม อ ง เ สื่ อ ม

หลายคนอาจเคยได้ยินว่าการใช้โทรศัพท์นาน หรือนำโทรศัพท์มาแนบกับหูไว้นาน หรือการวางมือถือไว้ใกล้ศีรษะในเวลากลางคืน จะทำให้ส ม อ งเ สื่ อ มได้ ค ว า มจริงแล้ว องค์การอนามัยโล ก หรือ WHO ได้บอกไว้ว่า สัญญาณโทรศัพท์มือถือมีค ว า มเ สี่ ย งที่จะทำให้เกิ ดโ ร ค ม ะ เ ร็ งในระดับ 2B

ซึ่งแปลว่า อาจเกิ ดได้แต่ในระดับที่ต่ำมาก ซึ่งยังไม่มีการวิจัยใดที่บอกว่าคลื่นไฟฟ้าจากมือถือจะเป็นอั น ต ร า ยต่ อม นุ ษ ย์ เพราะคลื่นที่ออกมาจากโทรศัพท์นั้นเป็นคลื่นไมโครเวฟอ่อนเท่านั้น ซึ่งมีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่าคลื่นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบใดกับส ม อ งของเรา

3. ค ว า มเชื่อที่ว่าการเสียบชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนจะทำให้แบตเ สื่ อ ม

เป็นเ รื่ อ งที่หลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่ แต่ในยุคที่แบตโทรศัพท์เป็นแบบลิเธียมหมดแล้ว จะทำการ ตั ดไฟอัตโนมัติเมื่อแบตได้รับการชาร์จจนเต็ม และไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ว่าการชาร์จแบตข้ามคืนจะทำให้แบตเ สื่ อ มเร็วได้จริง

แบตเสื่อม

4. ค ว า มเชื่อที่ว่า การใช้โทรศัพท์ขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ อยู่จะทำให้ร ะ เ บิ ด

มีคำเตื อ นว่าไม่ควรใช้มือถือขณะที่กำลังชาร์ จอยู่เพราะอาจทำให้ช็อตได้ ค ว า มจริงแล้วการช็ อ ตที่อาจเกิ ดขึ้นนั้นเป็นเพราะการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือกำลังไฟไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิ ดการ ร ะ เ บิ ดหรือ ช็ อ ต ได้ ตามหลักทั่วไป หากเราเล่นโทรศัพท์ ในขณะที่ชาร์จไปด้วยจะไม่ทำให้เกิ ดการช็ อ ตหรือลุกไ ห ม้ได้

สาเหตุที่แบตเตอรี่ระเ บิ ดนั้นเกิ ดขึ้นเพราะค ว า มร้อนสะสมและแรงดันไฟฟ้าเกินจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมากกว่า แต่การใช้โทรศัพท์ขณะชาร์จอยู่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้แบตเ สื่ อ มเร็วเนื่องจากเป็นการ คายประจุและเก็บประจุไปพร้อมกัน จะทำให้แบตเสื่ อ ม ง่ายและหมดสภาพก่อนเวลาอันควร ดั งนั้นหากไม่อ ย า กให้แบตเสื่ อ มเร็วก็ไม่ควรใช้งานโทรศัพท์หนักในขณะที่กำลังชาร์จอยู่ โดยเฉพาะการเล่นเกมส์ เป็นต้น

ค ว า มจริงที่เกี่ยวกับแบตโทรศัพท์มือถือยุคใหม่นี้ ทำให้เราสามารถใช้งานได้อ ย่ า งสะดวกสบายขึ้น และยังไม่ต้องกังวลว่าแบตจะเสื่ อ มส ภาพก่อนเวลาอันควรอีกด้วย ดั งนั้นเราจึงสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ตามเวลาที่เราสะดวกได้เลย

เรียบเรียง showbizzinfoo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *