หากโ ด นใบสั่ งจากกล้องวงจรปิดบ่ อ ย ๆ ต้ อ งรู้ไว้เลย ช่วยได้เย อ ะมาก

หากโ ด นใบสั่ งจากกล้องวงจรปิดบ่ อ ย ๆ ต้ อ งรู้ไว้เลย ช่วยได้เย อ ะมาก

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่มักจะโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดบ่ อ ย วันนี้เราก็มีแนวทางมาแนะนำคุณเกี่ยวกับ โดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดบ่ อ ย รู้ไว้ ช่วยคุณได้เย อ ะมาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอ ย่ า งไรบ้าง

การใช้รถบนถนนทุกวันนี้ เราต่างทราบกันดีว่ามีบริการถ่ า ยรูปฟรี หากรถของคุณวิ่งเร็ว เกินกว่ากำหนด และสิ่งที่จะต ามมาก็คือใบสั่งนั่นเอง วันนี้เราจึงมีสาระประโยชน์ เกี่ยวกับเ รื่ อ งของใบสั่งจากกล้องวงจรปิด นำมาฝากเพื่อน ที่ใช้รถและอาจจะเคยโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดกัน สำหรับคนที่โดนใบสั่งแบ บนี้จะมีกำหนดไว้ว่าจะต้องไปชำระภายใน 7 วัน หากไม่ไปภายในระยะเวลาที่กำหนดต ามจดห ม า ยก็จะมีค่าปรับอีก ปัจจุบัน มีผู้กระทำผิ ดมากมายเลย แม้ว่าบางคน มองว่าเป็นจำนวนเ งิ นไม่เยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเ งิ นจ่ายค่าปรับแบบทันทีนะ

ใบสั่ง

พอเราไม่ไปจ่ า ยตามเวลาที่กำหนดจะเป็นอ ย่ า งไร ทางกรมตำรวจก็ส่ งข้อมูล ไปยังกรมขนส่ งทางบกเพื่อให้ทำการงดเว้นการต่อทะเบียนรถของเราเป็นการชั่ วคร า วแต่ถ้าหากเราไปจ่ า ยก็จะมีค่าปรับล่ าช้าอีก 1,000 บาท ซึ่งตรงนี้นี่เองที่มันเป็นเ งิ นเพิ่มขึ้น มาอีกมิใช่น้อยเลย แม้ว่าค่าปรับต ามใบสั่งจะสอดรับกับการแก้ไขก ฎหม า ยใบสั่งใหม่

ทนาย เกิ ดผล แก้วเกิ ด ก็ได้มีการแนะนำว่า เห็นค ว า มพย า ย ามของตำรวจที่บังคับ ใช้ก ฎห ม ายจราจรอ ย่ า งเข้มแข็ งเหลือเกิน ผมเห็นด้วยกับการใช้กล้องและเทคโนโลยี แทนเจ้าพนักงานจราจร บางอ ย่ า ง แก้ไขการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง และการโต้เถี ย งของประช าชนได้เพราะกล้องไม่โ กห ก

ยกเว้นตำรวจมั่ว ส่ งห ม า ยใบสั่งผิ ดบ้าน แต่การออกมาตรการบังคับให้ไปชำระค่าปรับภายใน 7 วัน หากล่ าช้าจะต้องชำระ ค่าปรับล่ าช้ าเพิ่ม 1,000 บาทและอายั ดทะเบียนไว้ สำหรับผมผิ ดก็ว่าไปต ามผิ ด ผิ ดก็ต้องมีหน้าที่จ่ า ยค่าปรับต ามก ฎหม า ย แต่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้ชำระ

ค่าปรับล่ าช้าอีก 1,000 บาท รวม 1,500 บาท มันโ ห ดร้ า ยเกินไปไหมครับ แต่ตำรวจได้ค่าปรับ และเปอร์เซ็นต์ค่าปรับเพิ่มอีก 3 เท่า จาก 500 เป็น 1,500 ภายในเวลา 30 วัน มันจะน่าเก ลี ย ดไปไหมครับ 1,500 ซื้อนมลูกได้ทั้งเดือน ท่านจะรีบใช้เ งิ นไปไหน ใจเย็น ให้เวลาชาวบ้านห า ยใจบ้าง

ใบสั่ง

ถ้าสมมุติว่าชาวบ้านที่โดนใบสั่งทั้ง 1,600 คน ลุกขึ้น มาต่อสู้ด้วยวิ ธีการทางกฎห ม าย และใช้สิ ท ธิทางศาลบ้าง แทนที่จะยอมชำระค่าปรับ 500 หรือ 1,500 บาทในกรณีล่ าช้า รวมใจรวมตัวกันเดินเข้า โรงพักแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าไม่ชำระค่าปรับที่โรงพัก แต่จะไปสู้ในชั้นศาล หรือชำระค่าปรับที่ศาลแทน

ถ้ามีสักเดือนละ 1,000 คน งานคงล้น มือตำรวจ และพนักงานอั ยก า รแน่นอน ลองดูไหมครับ ค ว ามผิ ดลหุโ ท ษ ไม่ต้องประกันตัว เดินถือใบสั่งที่ตำรวจส่ ง ไปให้ทางไปรษณีย์

แล้วบอกพนักงานสอบสวนว่าขอไปต่อสู้ ในกรณีไม่ผิ ด หรือไปชำระค่าปรับที่ศาลแทน เมื่อไปถึงศาล ถ้าผิ ดก็รับส ารภาพ ศาลก็ปรับ ครึ่งหนึ่งของ 500 บาท คงเหลือ

จ่ายค่าปรับที่ศาลเพียง 250 บาท ไม่เ สี ยค่าปรับล่ าช้า ไม่ถูกอ ายั ดทะเบียน เพราะถือว่าชำระค่าปรับต ามคำพิพากษาแล้ว และที่สำคัญเ งิ นค่าปรับในศ าล

ตำรวจจะไม่ได้เปอร์เซ็นแม้แต่สต า งค์แดงเดียว อ ย่ าบีบบังคับประช าชนเกินไปนะครับ ผมเชื่อว่า ถ้ามีคนลุกสู้และใช้วิ ธีนี้ ตำรวจนั่นแหละครับที่จะเห นื่ อ ยจนไม่ต้องทำงานอ ย่ า งอื่น

เผลอ คดีข า ด อ ายุค ว ามเพราะฟ้องไม่ทัน เ สี ยงบประมาณซื้อกล้อง และงบประมาณพิมพ์ใบสั่งเปล่ า เป็นช่องทางในการชำระค่าปรับที่เหมาะสมมากที่สุดแล้ว อ ย่ าได้กลัวการเ สี ยเวลา ไปยังศ า ลเพราะมันไม่ได้เ สี ยเวลาอะไรมากมายเลย แต่ว่าทำให้เรานั้นยังมีเ งิ น เหลือ กลับมาใช้จ่ า ยอ ย่ า ง อื่นอีก ด้วย ถ้าหากไปจ่ า ยปกติ

ใบสั่ง

ที่โรงพักเ งิ น 1,500 บาท ได้ลอยห า ยไปแน่นอน บางคนอาจจะจ่ า ยได้สบาย แต่อ ย่ าลืมว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะหาเ งิ นจำนวนนี้ ได้ง่าย บางคน 100 บาทก็อยู่ได้ตั้งหล า ยวันแล้ว บางที 1,500 อาจจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยก็ยังมี ฉ ะนั้ นแล้วก็อย่ า ให้ใครมาเอ าเ งิ นเราไปได้ง่าย ในเมื่อมัน มีทางที่เ สี ยค่าปรับได้ถูกกว่านี้อีก และที่สำคัญก็อ ย่ าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหม า ย กำหนดนะ จะได้ปล อ ดภั ย ทุกการเดินทางด้วย

ขอบคุณ krustory

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *