ชง มาตราการ เยียวย า ประชาชน เริ่มวันไหน รี บเช็ กเลย

ชง มาตราการ เยียวย า ประชาชน เริ่มวันไหน รี บเช็ กเลย

2 พฤษภาคม 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กำชับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เร่งประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการยกระดับมาตรการ ป้ อ งกันโ รค โค วิ ด-19 ระลอกใหม่ เพื่อกำหนดแนวทางการเยียว ย า ผู้ที่ได้รับกระทบ

เยียวยาประชาชน

ทั้งผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และประชาชน รวมถึงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดระลอกใหม่ โดยให้เตรียมความพร้อมเสนอ ที่ประชุมคณะกssมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก ผลกระทบการระบ า ดของโ รค โ ควิ ด-19 หรือ ศบศ.ซึ่งจะมีขึ้นในเร็ว เร็ว นี้

 

“นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ติดตามและประเมิน ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จากการออกมาตรการป้องกันโ รค โค วิ ด-19 ระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นที่มีการปิด สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ฯลฯ ทั่วประเทศ กระทั่งมาถึงมาตรการล่าสุดที่เน้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งแม้ก่อนออกมาตรการต่าง จะได้ประเมินผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้นกับประชาชน แต่ก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งประเมินผลหลังมีมาตรการออกไปแล้ว เพื่อกลั่นกรองเป็นแนวทางการช่วยเหลือ เยียวย า และฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว”น.สไตรศุลี กล่าว

เยียวยาประชาชน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีความห่วงใยประชาชน ทั้งที่ได้รับผลกระทบทางตรงและได้รับผลกระทบทางอ้อม โดยได้ขอให้กระทรวงอื่นได้เตรียมความพร้อม สำหรับมาตรการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ประชาชนด้วย เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้มีมาตรการช่วยลดค่าครองชีพ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ รวมถึงแก๊ส ฯลฯ ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนได้เป็นอย่างดี ถือเป็นแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อีกทางหนึ่ง

เยียวยาประชาชน

ทั้งนี้ รัฐบาลเข้าใจถึงความเดื อ ดร้อน ของประชาชน โดยมาตรการเยียวย าต่าง จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ รัดกุม และรวดเร็ว ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมที่สุด พร้อมกับมีมาตรการฟื้นฟู เศรษฐกิจจากผลกระทบของระบาดรอบนี้ ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด โดยเวลานี้ขอความร่วมมือทุกคน ให้ช่วยกันป้องกันโ ร ค โค วิด -1 9 ซึ่งเมื่อสถานการณ์การติดเชื้อคลี่คลายโดยเร็ว ประชาชนก็จะได้กลับมาใช้ชี วิ ตได้อย่างปกติสุข โดยเร็ว

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *