มีรถผ่ อ นไม่ไหว แต่ไม่อย า กปล่อยยึ ด ไม่อย า กเสี ย เครดิต ต้ อ งดู

มีรถผ่ อ นไม่ไหว แต่ไม่อย า กปล่อยยึ ด ไม่อย า กเสี ย เครดิต ต้ อ งดู

หลายคนที่กำลัง เผชิญปั ญ หาอยู่ อาจถูกเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ โน้มน้าวให้คืนรถกับบริษัทไฟแนนซ์ (พูดง่าย คือ ปล่อยให้โดนยึดนั่นแหละ) ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เนื่องจากเมื่อไฟแนนซ์ ยึดรถคืนไปแล้ว ก็จะนำไปขายหรือประมูล

ต่อในราคาต่ำกว่าความเป็นจริงมาก ยกตัวอย่าง หากราคากลางรถมือสองรุ่นนั้นอยู่ประมาณ 400,000 บาท ไฟแนนซ์อาจขายรถไปในราคาเพียง 200,000 บาท ซึ่งส่วนต่างนี้จะถูกนำมาเรียกเก็บกับผู้เช่าซื้อ อีกครั้งพร้อมดอกเบี้ยและค่าเสี ย

หายต่าง ต่าง และยังมีสิ ท ธิ์ถูกฟ้องได้ วิธีนี้จึงทำให้ผู้เช่าซื้อยังคงวนเวียนอยู่ในบ่อห นี้ แม้ว่าจะไม่มีรถใช้แล้วก็ตาม

แต่อย่างไรก็ดี หากไม่สามารถนำเ งิ นมาชำระค่างวดได้จริง จริง ยังพอมีทางออกเพื่อบรรเทาหนี้ก้อนนี้ได้ แลกกับการกัดฟันยอมเหนื่อยขึ้น อีกเล็กน้อย ดังนี้

ทางออกผ่อนรถไม่ไหวโดย ไม่ต้องถูกยึดรถ

1.ขายดาวน์ต่อ

กรณีที่มูลค่ารถยนต์ในขณะนั้ นสูงกว่า ยอดหนี้ที่เหลือ เราสามารถใช้วิธีขายดาวน์ต่อให้ผู้อื่นได้ วิธีนี้จะเป็นการขายต่อรถให้ผู้อื่น โดยผู้ซื้อต่อ จะต้องนำเ งิ น

สดมาเป็นเ งิ นดาวน์ให้กับเรา จากนั้ นจึงเปลี่ยนสัญญาให้ผู้ซื้อ ผ่อนชำระค่างวดส่วนที่เหลือต่อไป วิธีนี้จะทำให้เราได้เ งิ นติดมือกลับมาบ้าง

2.เปลี่ยนสัญญาให้ผู้อื่นผ่อนต่อ

หากมูลค่ารถยนต์ในขณะนั้ นต่ำกว่ายอดห นี้ ที่เหลืออยู่ คงไม่มีใครควักเ งิ นดาวน์มาจ่ายคุณ อย่างแน่นอน วิธีนี้คงต้องยอมเฉือนเนื้อตัวเอง ด้วยการเปลี่ยนสัญญา แบบฟรี ฟรี โดยให้ผู้ซื้อต่อรับผิดชอบยอดห นี้ที่เหลือ และที่สำคัญที่สุดคือ

คุณจะต้องเปลี่ยนชื่อในสัญญ าเป็นผู้ซื้อต่อด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิ ดปัญหาเชิดรถห นี ในภายหลัง ซึ่งคุณเองก็จะต้องผ่อนต่อ โดยไม่มีรถใช้ แถมยัง เ สี่ ย ง

ถูกข้อหายักยอกทรัพย์ด้วย เนื่องจากรถยังเป็นกร ร มสิทธิ์ของไฟแนนซ์ ผู้ครอบ

ครองไม่มีสิทธิ์นำไปข า ยหรือ ยกให้ผู้อื่นต่อ

ทางออกผ่อนรถไม่ไหวโดย ไม่ต้องถูกยึดรถ

3.รีไฟแนนซ์รถยนต์

การรีไฟแนนซ์รถเป็นอีกทางออกหนึ่ง ในการยืดระยะเวลาผ่อน เพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนน้อยลง และหลีกเลี่ยงปัญหา มีประวัติเสียกับเครดิตบูโร ซึ่งวิธีนี้ต้อง

ทำใจกับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น จากสถาบันการเ งิ น แถมยังต้องเป็นหนี้ย าวนานขึ้น

ด้วย และหากคุณยังไม่สามารถจัดการปั ญหา ทางการเ งิ นของคุณได้โดยเร็ว ก็จะต้องเผชิญกับปัญหาเดิม เดิม ที่จะตามมาอีกในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *