โอนเ งิ นผิดบัญชี มีวิธีแก้ ขอเ งิ นคืนได้ ขั้นตอนตามนี้

โอนเ งิ นผิดบัญชี มีวิธีแก้ ขอเ งิ นคืนได้ ขั้นตอนตามนี้

โอนเ งิ นผิดบัญชี มีวิธีแก้ ขอเ งิ นคืนได้ ขั้นตอนตามนี้

วันนี้เราจะพาคุรไปขอเ งิ นคืนในกรณีที่คุณนั้นโอนเ งิ นผิดบัญชี กับบทความ โอนเ งิ นผิดบัญชี ไม่ตกใจ มีวิ ธีแก้ ขอเ งิ นคืนได้ ไปดูกันว่าต้องทำอย่ างไรบ้าง

หากใครเคยประสบปัญหาการโอนเ งิ นเข้าผิดบัญชีแล้วไม่รู้จะทำอ ย่ า งไร วันนี้เรามีวิธีและขั้นตอนที่จะสามารถแจ้งขอเ งิ นคืนจากธน า ค า รได้โดยเราได้นำข้อมูลมาจาก ศู นย์ คุ้ ม ค ร อ งผู้ใช้บริการทางการเ งิ นธนาคารแห่งประเทศไ ท ย หรือ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ศคง. 1213

โอนเ งิ นผิดบัญชี มีวิธีแก้ ขอเ งิ นคืนได้ ขั้นตอนตามนี้

การโอนเ งิ นผิดนั้นเป็นไปได้สองแบบ คือ เราโอนเ งิ นผิดไปเข้าบัญชีผู้อื่น อาจเป็นเพราะการใสตัวเ ลvผิดพลาดหรือใส่เบอร์โทรผิดพลาดก็จะทำให้เ งิ นของเราไปเข้าบัญชีผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ สามารถแก้ไขได้โดยให้เราแจ้งเ รื่ อ งและนำหลักฐานการโอนเ งิ นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าแจ้งกับธนาคารโดยธนาคารจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ

และติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีที่เราโอนเข้าไป เพื่อติดต่อให้คืนเ งิ นให้ หากทางฝั่งนั้นยอมคืนเ งิ นให้ ทางธนาคารก็จะโอนเ งิ นคืนบัญชีเรา แต่ในกรณีที่เจ้าของบัญชีที่เราโอนผิดไม่ยอมคืนเ งิ นให้ ทางธนาคารจะให้

เราทำการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อออ กคำสั่งบังคับใช้ก ฎ ห ม า ย โดยทางธนาคารจะทำการอ า ยั ด บั ญ ชี ของผู้ที่ไม่ยอมคืนเ งิ นให้เราเอาไว้ และจะดำเนินการต ามขั้นตอนต่อไป จนกว่าเราจะได้เ งิ นคืน

โอนเ งิ นผิดบัญชี มีวิธีแก้ ขอเ งิ นคืนได้ ขั้นตอนตามนี้

ทั้งนี้ หากมีผู้แจ้งมาทางเราว่ามีเ งิ นเข้าบัญชีผิด ให้เราทำการตรวจเช็คก่อนว่ามียอ ดผิดเข้ามาจริงหรือไม่ อ ย่ าเพิ่ง ตั ดสินใจโอนเ งิ นคืนไปเพราะอาจเป็นพวกมิ จ ฉ า ชี พ มาหลอ กลวงได้ หากพบว่ามีเ งิ นเกินเข้าบัญชีเราจริง

ก็ให้ติดต่อธนาคารเพื่อคืนเ งิ นให้กับเจ้าของ หากเรายังเพิกเฉยทางผู้เสียห า ยก็จะเรียกร้องค่าเสียห า ยรวมทั้งแจ้งความกับเราได้เช่นกัน และในกรณีที่ทางธนาคารเป็นผู้ทำการผิ ด พ ล า ด ในการโอนเ งิ นเข้าบัญชีใดก็ต าม ทางธนาคารจะสามารถแก้ไขข้อมูลเองได้ โดยพนักงานที่ทำผิดพลาดจะต้องเป็นผู้รั บ ผิ ด ชอบในการติดต่อเจ้าของบัญชีเพื่อนำเ งิ นคืนกลับมา

แม้ว่าการโอนเ งิ นผิดบัญชีจะสามารถทำเ รื่ อ งขอคืนได้ แต่ทุกครั้งที่เราทำธุ ร ก ร ร ม ทางการเ งิ นไม่ว่าจะยอ ดเ งิ น มากหรือน้อย ไหน ก็ควรตรวจสอบให้รอบคอบ ทั้งหมายเล ข

และชื่อเจ้าของบัญชีรวมทั้งยอ ดเ งิ น ว่าตรงต ามกับยอ ดที่เราจะโอนหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการทำเ รื่ อ งที่ต้องผ่ า นขั้นตอนวุ่นวายและกว่าจะได้เ งิ นคืนนั้นก็อาจต้องใช้เวลานานพอสมควร

เรียบเรียง showbizzinfoo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *