ข้อค ว รรู้ ของคนมีที่ดินว่างเปล่า ร ะวั งก่อนจะเสี ย ไปแบบไม่รู้ตัว

ข้อควรรู้ กับที่ดินว่างเปล่า

ข้อค ว รรู้ ของคนมีที่ดินว่างเปล่า ร ะวั งก่อนจะเสี ย ไปแบบไม่รู้ตัว

เรื่องที่ดินเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับที่มีที่ทางจำเป็นต้องรู้ไว้ กับ 9 ข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเปล่า ที่เราไม่ได้จัดสรรค์ ทำประโยชน์ใด ใด หากปล่อยทิ้งเอาไว้เป็นเวลานานจนกลายเป็นที่รกร้าง ก็อาจทำให้มีผู้อื่นเข้ามาใช้ พักอาศัยอ ย่ า ง ถาวร ซึ่งตามหลักการแล้วพวกเขาก็สามารถทำแบบนั้ น กับที่ดินของคุณได้เสี ยด้วย

ข้อควรรู้ กับที่ดินว่างเปล่า

แม้ว่าเราจะเป็นผู้ถือ และเป็นเจ้าของโฉนดแต่หากมีผู้เข้าไปครอบครอบ ที่ดินของเราหรือที่เรียกว่า การครอบครองโดยปรปักษ์ ซึ่งมีความหมายว่า บุคคลใดครอบครองทรัพย์สิน ของผู้อื่นไว้โดยสงบ โดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ครอบครองติดต่อกั น เป็นเวลา 10 ปี และหากเป็นสังหาริมทรัพย์จะใช้เวลาครอบครอง ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี บุคคลนั้ นก็มีสิทธิ์ได้ก ร ร มสิทธิ์ในที่ดินนั้น นั้น ไปโดยป ร ย า ย วันนี้เราเอา 9 คำแนะนำ ที่จะช่วยให้เจ้าของที่ดินที่แท้จริงสามารถรั ก ษ า ที่ดินเอาไว้ได้ โดยไม่ถูกบุก รุ ก เข้ายึดครอง

1 ต้องคอยเข้าไปดูแลที่ดิน ของตนเองเป็นประจำอ ย่ า งน้อยปีละ 1 ครั้ง

2 ให้เข้าไปสอบถาม ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ บริเวณนั้ นว่ามีใครเข้ามาจับจองใช้ที่ดินของเรา เพื่อทำการใด ใด บ้างหรือไม่

3 ตรวจเช็ คหมุดหลักเขตที่ดิน ว่ามีการเคลื่อนย้ า ย ยังอยู่ที่เดิมดี หรือไม่ มีการเสี ยหาย หรือหายไป หรือไม่

ข้อควรรู้ กับที่ดินว่างเปล่า

4 หากหลักหมุดหาย ให้ทำการเข้าแจ้งความกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งดำเนินคดีเอาไว้ โดยให้แจ้งดำเนินคดีเลย ไม่ใช่เพียงการลงบันทึกประจำวัน เพราะการทำลายหลักหมุด เป็นความผิ ด อ า ญ า จากนั้ นให้ไปดำเนินการแจ้งเ รื่ อ ง ต่อที่กรมที่ดิน

5 ให้ทำการรังวัดที่ดินอ ย่ า งน้อย ทุก 5 ปี หากที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น เพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะที่ดินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะที่ดินที่ติดกับริมน้ำหรือริมตลิ่ง

6 หากมีผู้มาอยู่อาศัย ในพื้นที่ของเราให้เราทำการตกลงกันให้อีกฝ่ายเข้าใจว่า เขากำลังพักอาศัยอยู่ในที่ดินของเรา และทำการเจรจา ทำการเช่าหรือซื้อ ให้เรียบร้อย หากไม่สามารถตกลงได้ให้แจ้งกับผู้ที่มาอยู่บนที่ของเรา ให้ออกไปจากพื้นที่ของเราได้เลย

7 หากมีที่ดินเปล่า ให้ทำการล้อมรั้วเอาไว้ เพื่อกำหนดเขตที่แน่นอนและเป็นการแสดงให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าที่ดินตรงนี้มีเจ้าของ

8 ให้ทำการติดป้ายแสดงให้ทราบว่าที่ดินผืนนี้มีเจ้าของอยู่ ไม่ใช้พื้นที่สาธารณะ

9 ให้สังเกตพื้นถนนว่ามีตั ดผ่าน ทั้งรอยการเดินเท้าและรอยรถวิ่งผ่านหรือไม่ เพราะอาจมีการใช้ที่ดิน ของเราในการเป็นทางผ่าน

ข้อควรรู้ กับที่ดินว่างเปล่า

ทั้ง 9 ข้อนี้เป็นวิ ธีป้องกัน ไม่ให้เราโดนรุกล้ำที่ดิน ในขณะที่เราไม่ได้อยู่อาศัยในบริเวณที่ดินของเรา หรืออยู่ในที่ห่างออกไป เพราะหากทิ้งให้รกร้างไว้นานถึง 5-10 ปี เราอาจจะเสียสิทธิ์ในการครอบครอง ที่ดินนั้ นไปโดยไม่สามารถทำอะไรได้

ข้อมูลโดย krustory

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *