แม่ นจนขนลุ ก เปิดด วงเสวยอายุทั้ง 7 วัน ช่วงอายุใด จะสุขสบาย หรือ ลำบากย ากเข็ญ

เปิดด วงเสวยอายุทั้ง 7 วัน

แม่ นจนขนลุ ก เปิดด วงเสวยอายุทั้ง 7 วัน ช่วงอายุใด จะสุขสบาย หรือ ลำบากย ากเข็ญ

โชคชะตาราศี ถือว่าเป็นคว ามเ ชื่ อส่วนบุคคล เมื่อด วงดาวเปลี่ยนโชคชะตาของแต่ละราศีก็จะเปลี่ยนแปลงไป สำหรับใครที่มีคว ามชื่นชอบในเ รื่ อ งการดูด วง ร ว ย สุขสบาย วันนี้ก็มีคำทำนายทายทักมาฝากกันอีกเช่นเคย เรียกได้ว่าหลายคนเรือนชะตามีการเปลี่ยนแปลง และสำหรับช่วงปลายปีนี้ บางคนต้องให้คว ามพย าย ามอ ย่ า ง ม ากถึงจะประส บ คว ามสำเร็จ แต่ขณะที่บางคนก็ไม่สมหวัง

วันนี้เราเลยขอรวบรวมด วงชะตาของผู้ที่เกิ ดทั้ง 7 วัน แต่ละช่วงของอายุนั้นคุณต้องเจออะไรบ้างจะดีหรือร้ า ย โดยหลักโหราศาสตร์ที่บอกเลยว่าหลายคนนั้นบอกว่าแม่นม าก จะจริงหรือเปล่าเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

เปิดด วงเสวยอายุทั้ง 7 วัน

1.ตำนานโหราศาสตร์ไทย กล่าวไว้ว่า พระจันทร์ เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ ที่พระอิศวรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากนางฟ้า 15 องค์ มีสีกายนวล วิมานสีแก้วมุกดา ทรงม้าเป็นพาหนะ คนเกิ ดวันจันทร์ จึงเป็นคนนุ่มนวลมีเสน่ห์ แต่ว่าอ่อนนอก แข็งใน มักมีแผลเป็นจากไ ฟ เวลาโมโห ปากกล้า ไม่กลัวใครมีมานะไม่คิดพึ่งใครแต่ว่าใจโอบอ้อมอารี เพื่อนเยอะ พึ่งญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ จะเป็นหม้ าย ทำมาหากินได้พอประมาณ ป่ ว ยหนักสองครั้ง ทุกข์หนักสองครั้ง รอดมาได้ จึงจะตั้งตัวได้ และดำรงชีวิตอ ย่ า งมีคว ามสุขตลอดอายุขัย

อายุ 15 – 23 ปี ดาวอังคารเสวยอายุ ชีวิตเหน็ดเหนื่อย ถ้าอังคาร เป็น อริ มรณะ วินาสน์ หรือ กุมลัคนา ชีวิตเหนื่อยม าก

อายุ 23 – 40 ปี ดาวพุธเสวยอายุ ชีวิตรุ่งเรือง ถ้าพุธ ได้ตำแหน่งดี เป็น ศุภะ ลาภะ ชีวิตจะรุ่งเรืองม าก

อายุ 40 – 50 ปี เสาร์เสวยอายุ ชีวิตมีอุปสรรคม าก ถ้าเสาร์ เป็น อริ มรณะ วินาสน์ หรือ กุมลัคนา ชีวิตเหนื่อยม าก

อายุ 50 ปีเป็นต้นไป พฤหัสบดี ด วงมีความสุขตามอัตภาพ ถ้าพฤหัสบดี ได้ตำแหน่งดี เป็น ศุภะ ลาภะ ชีวิตจะรุ่งเรืองม าก

2.ตามตำนานโหราศาสตร์ไทย อธิบายไว้ว่า อังคาร ๓ เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ ที่พระอิศวรผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากกระบือ ๘ ตัว มีกายสีแก้วเพทาย (สีชมพู) วิมานสีทับทิม ทรงกระบือเป็นพาหนะ คนเกิ ดวันอังคาร จึงมีลักษณะนิ สั ยเหมือนกระบือ เป็นผู้มีกำลังกล้าแข็ง กล้าหาญ มุมานะ อารมณ์รุ นแร งฉุนเฉียว ขยันขันแข็ง เป็นนักสู้ คว ามคิดอ่ า นว่องไว เป็นคนเจรจาอ่อนหวานมีเล่ห์เหลี่ยม รู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่ ญาติมักนำคว ามทุกข์มาให้ ชีวิตต้องผ่านอุปสรรคสี่ครั้ง แล้วจึงจะเป็นสุข

8 – 25 ปี ดาวพุธ๔ เป็นดาวศุภเคราะห์ เสวยอายุ ชีวิตรุ่งเรือง เป็นสุข มีทุกข์สลับบ้าง เป็นช่วงเวลาดี (ถ้าดาวพุธ๔ ในด วงเดิมของคุณมีคุณภาพดี ชีวิตราบรื่นม าก)

25 – 35 ปี ดาวเสาร์๗ เป็นดาวบาปเคราะห์ เสวยอายุ มีอุปสรรคม าก ชีวิตต้องฝ่าฟัน มีทุกข์ม าก มีสุขสลับบ้าง (ถ้าดาวเสาร์๗ ในด วงเดิมของคุณให้โทษ จะมีปัญหาอุปสรรคม าก ทุกข์ม าก) โดยเฉพาะช่วง 25 ย่าง 26 ปี เสาร์ ทั้งเสวย และแทรก อายุ ต้องร ะวั ง ให้มาก

35 – 54 ปี ดาวพฤหัส๕ เป็นดาวศุภเคระห์ เสวยอายุ ชีวิตรุ่งเรือง เป็นสุข มีทุกข์สลับบ้าง (ถ้าดาวพฤหัส๕ ในด วงเดิมของคุณมีคุณภาพดี จะรุ่งเรืองม าก ) แต่ช่วง 38-40 ราหูแทรก ก็ต้องร ะวั ง และอีกทีนึงตอน 52-54 เสาร์แทรก ก็ต้องร ะวั งเหมือนกัน

54 – 66 ปี ดาวราหู๘ เป็นดาวบาปเคราะห์ เสวยอายุ ชีวิตมีอุปสรรคมาก มีทุกข์ม าก มีสุขสลับบ้าง (ถ้าราหู๘ ในด วงเดิมของคุณให้โทษ จะมีปัญหาอุปสรรคม าก ทุกข์ม าก) โดยเฉพาะช่วง 54 ย่าง 55 ปี ราหู ทั้งเสวย และแทรก อายุ ต้องร ะวั ง ให้ม าก

66 – ปีเป็นต้นไป ดาวศุกร์๖ เสวยอายุ ชีวิตสุขสบาย มีมิตรคอยช่วยเหลือ (ถ้าดาวศุกร์๖ ในด วงเดิมของคุณมีคุณภาพดี ชีวิตราบรื่นม าก)

3.ตำราโหราศาสตร์ไทย กล่าวไว้ว่า พุธ(๔) เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ ซึ่งพระอิศวรเจ้าสร้างมาจาก ช้าง ๑๗ ตัว มีสีกายเป็นสีแก้วม ร ก ต มีวิมาณสีมณี(สีเหลืองสลัว) ทรงช้างเป็นพาหนะ คนเกิ ดวันพุธ จึงเป็นผู้มีปัญญ า เป็นพหูสูตร รู้มาก และเป็นผู้มีวาจาดี ชอบทำอะไรได้หลายอ ย่ า ง และชอบท่องเที่ยวไป อยู่ไม่ค่อยติดบ้าน มีญาติก็เหมือนไม่มี ถ้าบวชเป็นพระจะเป็นผู้มีชื่อเสียง ถ้าเป็นคฤหัส ชอบเที่ยว เจ้าชู้ม ากรัก เมียม าก ชีวิตลำบากห้าครั้ง ดีสามครั้ง

17 – 27 ปี ดาวเสาร์๗ เสวยอายุ ชีวิตมีอุปสรรค ไม่ค่อยจะราบรื่น (ถ้าดาวเสาร์๗ ในด วงเดิมของคุณให้โทษ ก็จะเหนื่อยม าก)

27 – 46 ปี ดาวพฤหัสบดี๕ เสวยอายุ ชีวิตรุ่งเรือง มีสุขม ากทุกข์น้อย (ถ้าดาวพฤหัสบดี๕ ในด วงเดิมของคุณให้คุณ จะรุ่งเรืองม าก)

46 – 58 ปี ราหู ๘ เสวยอายุ ชีวิตมีอุปสรรคมาก มีปัญหาม าก (ถ้าราหู๘ ในด วงเดิมของคุณให้โทษ ชีวิตจะมีปัญหาม าก เหนื่อยม าก)

58 – ปีเป็นต้นไป ดาวศุกร์๖ เสวยอายุ ชีวิตราบรื่น ปัญหาน้อย (ถ้าดาวศุกร์๖ ใน๑วงเดิมของคุณให้คุณ ชีวิตราบรื่น สุขสบายม าก)

4.ตำนานโหราศาสตร์ กล่าวไว้ว่า พระพฤหัสบดี เป็นเทพยดาอัฐเคราะห์ ที่พระอิศวรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจาก ฤๅษี ๑๙ ตน คนเกิ ดวันพฤหัสบดี เป็นคนใจใหญ่ รักเกียรติ มีศักดิ์ศรี มักเกิ ดที่หนึ่งไปเป็นใหญ่อีกที่หนึ่ง เป็นคนรู้จักใช้ชีวิต มีวิชา มีความรู้ เป็นคนมีหลักการ เ ห ตุ ผ ล เป็นที่พึ่งของห มู ่ชนทั้งหลาย แต่ว่ามิตรมักให้โ ท ษ ทำคุณคนไม่ขึ้น เมียคนแรกมักต า ยก่อน หาใหม่คนต่อไปจึงจะดี ในชีวิตจะผ่านคว ามทุกข์ย ากหลายหน ชีวิตช่วงวัยต้น กับวัยตอนปลายมั่งมี

อายุ 0-19 ปี ดาวพฤหัสเสวยอายุ ชีวิตเป็น สุขสบาย ยกเว้นว่า ดาวพฤหัสของคุณ เป็น อริ มรณะ วินาสน์ จะลำบากหน่อย

อายุ 19-31 ปี ราหูเสวยอายุ ชีวิตลำบาก ปั่ น ป่ ว น

อายุ 31-52 ปี ดาวศุกร์เสวยอายุ ชีวิตรุ่งเรือง ยิ่งถ้าดาวศุกร์ ของคุณเป็น ลาภะ ศุภะ ยิ่งรุ่งเรืองม าก

อายุ 52 ปีเป็นต้นไป ดาวทิตย์เสวยอายุ ชีวิต ดีบ้าง เหนื่อยบ้าง สลับกันไป ถ้าดาวอาทิตย์ของคุณไม่เป็น อริ มรณะ วินาสน์ ก็สบาย

5.ตำนานโหราศาสตร์ไทย ก ล่ า วไว้ว่า พระศุกร์ เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ ที่พระอิศวรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากวัว 21 ตัว มีสีกายปภัสสร วิมานสีทอง ทรงโคอุสุภราชเป็นพาหนะ คนเกิ ดวันศุกร์ จึงเป็นคนมีความเพียร มีสัจจะ วาจา เป็นคนรั กษ าคำพูด ขยันการงาน หาทรัพย์ รั กษ าทรัพย์ จู้จี้ขี้บ่น บ่นได้ทุกเ รื่ อ ง ตอนเด็กลำบาก มักกำพร้าพ่อ ตามเกณฑ์ชะตาต้องลำบากถึง 2 ครั้ง แล้วจึงได้ดี และดำรงชีวิตอ ย่ า งมีคว ามสุขตลอดอายุขัย

อายุ เกิ ด – 21 ปี ดาวศุกร์เสวยอายุ ชีวิตค่อนข้างสบาย จนกระทั่ง อายุ 13 ปี เสาร์แทรกศุกร์ ชีวิตค่อนข้างมีปัญหา และมีปัญหาอีกทีตอน อายุ 18 ปี 8 เดือน ราหูแทรกศุกร์

อายุ 21 – 27 ปี ดาวอาทิตย์เสวยอายุ ชีวิตค่อนข้างเหนื่อย ถ้าอาทิตย์ เป็น อริ มรณะ วินาสน์ หรือ กุมลัคนา ชีวิตเหนื่อยม าก

อายุ 27 – 42 ปี ดาวจันทร์เสวยอายุ ชีวิตค่อนข้างราบรื่น ปัญหาน้อย ถ้าดาวจันทร์ ได้ตำแหน่งดี เป็น ศุภะ ลาภะ ก็จะค่อนข้างสบายม าก

อายุ 42 – 50 ปี ดาวอังคารเสวยอายุ ชีวิตอยู่ในช่วงบุกเบิก ค่อนข้างเหนื่อย แต่ก็ก้าวหน้า มีมิตรคอยช่วยเหลือ แต่ถ้าอังคาร เป็น อริ มรณะ วินาสน์ ชีวิตจะเหนื่อยม าก

อายุ 50 – ปีเป็นต้นไป ดาวพุธเสวยอายุ ชีวิตราบรื่น ปัญหาน้อย ถ้าดาวพุธ ได้ตำแหน่งดี เป็น ศุภะ ลาภะ ด วงก็จะค่อนข้างสบายม าก

เปิดด วงเสวยอายุทั้ง 7 วัน

6.ตามตำนานโหราศาสตร์ไทย อธิบายไว้ว่า เสาร์ ๗ เป็นเทพยดาอัฐเคราะห์ ที่พระอิศวรผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากเสือ 10 ตัว มีกายสีดำ วิมานสีมรกต ทรงเสือเป็นพาหนะ คนเกิ ดวันเสาร์ จึงมีลักษณะนิ สั ยเหมือนเสือคือ ดุเดือด เป็นคนหน้าใหญ่ ใจนักเลง ขี้โมโหโ ก ร ธ แ ร ง เวลาโมโหมักข า ดสติ ค่อนข้างโลภอย า กได้อย า กมี ชอบเจรจาแ ต ก หั กไม่กลัวการท ะ เ ล า ะ วิ ว า ท ร่ำ ร ว ยเ งิ นทองท รั พ ย์สมบัติ มีบริวารเยอะ เป็นคนกว้างขวางมีเพื่อนม าก เป็นคนเจ้าชู้เมียก็ม าก พี่น้องไม่ค่อยถูกกัน ในบั้นปลายชีวิตได้ดี

คนเกิ ดวันเสาร์ ชีวิตจะมี สุข ทุกข์ สลับ กันไป ถ้าดาวเสาร์ ให้คุณ ไม่เป็น อริ มรณะ วินาสน์ ก็จะสุขม ากกว่าทุกข์ด วงจะราบรื่นตอนอายุมากแล้ว

7.ตำราโหราศาสตร์ไทย ก ล่ า ว ไว้ว่า อาทิตย์(6) เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ ซึ่งพระอิศวรเจ้าสร้างมาจากราชสิงห์ 6 ตัว มีสีกายแดง มีวิมาณสีแดง ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ คนเกิ ดวันอาทิตย์ จึงมีลักษณะเป็นผู้นำ ใจใหญ่ ค่อนข้างใจร้อ น ไม่พูดเพ้อเจ้อ

แต่เมื่อพูดแล้วตรง มีนิ สั ยใจกว้าง รักเพื่อนฝูง และพวกพ้อง มีจิตใจรัก เชื่อคนง่าย จึงต้องเ ดื อ ด ร้ อ น เพราะผู้อื่นหลายครั้ง เป็นคนทำคุณกับใครไม่ขึ้น เมื่อน้อยไร้ทรั พ ย์เมื่อเติบใหญ่มั่งคั่งบริบูร ณ์

21 – 29 ปี ดาวอังคาร 3 เสวยอายุ ชีวิตมีอุปสรรค ไม่ค่อยจะราบรื่น โดยเฉพาะตอนอายุ 21ปี 25ปี ต้องร ะวั งให้หนัก อายุ 26 ต่อ 27 ให้ร ะวั งปากพาเสี ย ห าย (ถ้าดาวอังคารในด วงเดิมให้โ ท ษ เป็น อริ มรณะ วินาสน์ จะมีปัญห า ม าก)

29 – 46 ปี ดาวพุธ 4 เสวยอายุ ชีวิตรุ่งเรือง (ถ้าดาวพุธ 4 ในด วงเดิมของคุณให้คุณ จะรุ่งเรืองม าก)

46 – 56 ปี เสาร์ 7 เสวยอายุ ชีวิตมีอุปสรรค (ถ้าเสาร์ 7 ในด วงเดิมให้โทษ ชีวิตจะมีปัญหาม าก )

56 ปีเป็นต้นไป ดาวพฤหัส 5 เสวยอายุ ชีวิตราบรื่น ปัญห าน้อย (ถ้าดาวพฤหัส 5 ในด วงเดิมให้คุณ ชีวิตราบรื่น สุขสบายม าก)

ขอบคุณที่มาจาก dooduangmanman

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *