คนใช้รถคว รรู้ ความหมายของ สีป้า ยทะเบียนรถ

คนใช้รถคว รรู้ ความหมายของป้า ยทะเบียนรถ

คนใช้รถคว รรู้ ความหมายของ สีป้า ยทะเบียนรถ

ป้ายทะเบียนรถ ที่เรามักจะพบเห็นได้ทั่วไปคือป้ายพื้นสีขาวตัวอักษรสีดำ ทำมาจากโลหะหรือพลาสติกแตกต่างกันไป โดยความจริงแล้ว

ความหมายของป้ายทะเบียนรถนั้น สามารถแบ่งประเภทได้ตามสี ซึ่งแต่ละประเภทก็มีการแบ่งหมวดห มู่ ไว้อย่ า งชัดเจน ดั งนั้u ผู้ขับขี่ควรมีความรู้ติดตัวไว้ เพื่อจะได้เป็ฯการทราบว่าป้ายทะเบียนแต่ละสีหมายถึงอะไรบ้าง ดังนี้

คนใช้รถคว รรู้ ความหมายของป้า ยทะเบียนรถ

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรสีดำ
เป็นรถส่วนบุคคลที่มีใช้กันทั่วไป เป็นรถโดยส า รที่มีผู้โดยส า รไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถยนต์ รถเก๋ง SUV รถที่มีใช้งานทั่วไป แต่ไม่ใช่เพื่อบรรทุก

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรสีน้ำเ งิ น
เป็นรถส่วนบุคคลที่มีที่นั่งสำหรับผู้โดยส า รมากกว่า 7 ที่นั่ง เช่น รถตู้ เป็นต้น

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรสีเขียว

เป็นรถส่วนบุคคลที่มีไว้ใช้งานสำหรับการบรรทุกโดยเฉพาะ เช่น รถกระบะ แต่ยังมีรถกระบะหลายคันที่เป็นรถส่วนบุคคลที่เป็นป้ายทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีดำ ทั้งนี้หากนำมาใช้เพื่อการบรรทุกจะเป็นการผิดข้อกฎหมายทันที

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ
เป็นรถรับจ้าง ที่สามารถบรรทุกผู้โดยส า รได้ไม่เกิน 7 คน หรือจะเป็นรถจักรย านยนต์รับจ้างก็ได้

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีแดง
เป็นรถรับจ้างที่ระหว่างจังหวัด สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ โดยมีผู้โดยส า รไม่เกิน 7 ที่นั่ง

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีน้ำเ งิ น
เป็นรถรับจ้าง 4 ล้อ ขนาดเล็ก

คนใช้รถคว รรู้ ความหมายของป้า ยทะเบียนรถ

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีเขียว
เป็นรถรับจ้าง 3 ล้อ หรือรถตุ๊กตุ๊กที่มักจะพบเห็นได้บ่อย

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเขียว ตัวอักษรเป็นสีขาว หรือสีดำ
เป็นรถสำหรับการให้เช่าโดยเฉพาะ หรือรถสำหรับการบริการทัศนาจร

ป้ายทะเบียนพื้นสีส้มสะท้อนแสง ตัวอักษรสีดำ
เป็นรถพ่วง รถแทรกเตอร์ หรือรถที่ใช้งานในภาคเกษตรก ร ร ม

คนใช้รถคว รรู้ ความหมายของป้า ยทะเบียนรถ

ป้ายทะเบียนพื้นสีขาว (ไม่สะท้อนแสง) ตัวอักษรสีดำ
เป็นรถเฉพาะของคณะทูต ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นตัวอักษรด้วย “ท” แล้วตามด้วยรหัสของประเทศนั้น เลขด้านหลังเป็นเลขทะเบียน

ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้า ตัวอักษรสีขาว
เป็นรถเฉพาะที่ใช้งานเกี่ยวกับสถานทูต หรือบุคคลพิเศษประจำหน่วยงานในสถานทูต มักใช้กันอ ย่ า งเป็นทางการแต่ไม่แพร่หลายนัก

ป้ายทะเบียนพื้นสีแดง ตัวอักษรสีดำ
เป็นรถใหม่มือหนึ่งเพิ่งออกโชว์รูม ซึ่งตามหลักของกรมการขนส่งทางบก ยังไม่ถือเป็นป้ายทะเบียนที่ถูกต้องนัก

คนใช้รถคว รรู้ ความหมายของป้า ยทะเบียนรถ

ป้ายทะเบียนพื้นหลังเป็นลายภาพกราฟฟิก ตัวอักษรสีดำ
เป็นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล มักจะมีตัวอักษรรวมถึงตัวเลขที่เป็นมงคลตามคว ามเชื่ อของเจ้าของ

จะเห็นได้ว่าป้ายทะเบียนนั้นก็มีอยู่หลายประเภท ซึ่งผู้ขับขี่ควรจำรายละเอียดแบบคร่าว จะได้มีประโยชน์ต่อการขับขี่รถบนท้องถนนอีกด้วย

เรียบเรียง showbizzinfoo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *