อัพเด ตล่าสุด วันโอนเ งิ นเยียวย า ม.33 ม.39 ม.40 รอบ 2

อัพเด ตล่าสุด วันโอนเ งิ นเยียวย า ม.33 ม.39 ม.40 รอบ 2

อัพเด ตล่าสุด วันโอนเ งิ นเยียวย า ม.33 ม.39 ม.40 รอบ 2

เปิดไทม์ไลน์การดำเนินการจ่ายเ งิ นเยียวย าให้กับผู้ประกันตน ม.33 – ม.39 – ม.40 รอบ 2 โดยสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดระยะเวลาใน
การทยอยโอนเ งิ นเยียวย าเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตน ดังนี้

อัพเด ตล่าสุด วันโอนเ งิ นเยียวย า ม.33 ม.39 ม.40 รอบ 2

วันที่ 20 – 21 กันย ายน 2564 นี้ โอนเ งิ นเยียวย า ม. 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้มที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเ งิ นสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค.- 24 ส.ค. 64 จำนวน 2.3 ล้านคน กลุ่มนี้ได้รับเ งิ นเยียวย า 1 เดือน คนละ 5,000 บาท

วันที่ 21 กันย ายน 2564 โอนเ งิ นเยียวย า ม. 39 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือนในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มคนละ 5,000 บาท จำนวน 1.17 ล้าน

วันที่ 22-23 กันย ายน 2564 โอนเ งิ นเยียวย า ม.40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด จำนวน 4 ล้านคน จะได้รับเยียวย ารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท

อัพเด ตล่าสุด วันโอนเ งิ นเยียวย า ม.33 ม.39 ม.40 รอบ 2

วันที่ 27 กันย ายน 2564 โอนเ งิ นเยียวย าผู้ประกันตน ม. 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับเยียวย ารอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท

วันที่ 28 กันย ายน 2564 โอนเ งิ นเยียวย า ม.40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธย า จำนวน 3.45 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียน

อัพเด ตล่าสุด วันโอนเ งิ นเยียวย า ม.33 ม.39 ม.40 รอบ 2

ใหม่และจ่ายเ งิ นสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564 จะได้รับเยียวย ารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

เรียบเรียง showbizzinfoo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *