ด่ วน ผู้ประกันตน ม.33 คนไหนหลุดระบบ รีบเข้า ม.39 ยื่นขอใช้สิ ทธิ บุตรคนเดิมได้ เพื่อรับเงิ นต่อเนื่อง

ยื่นขอใช้ สิทธิบุตรคนเดิมได้

ด่ วน ผู้ประกันตน ม.33 คนไหนหลุดระบบ รีบเข้า ม.39 ยื่นขอใช้สิ ทธิ บุตรคนเดิมได้ เพื่อรับเงิ นต่อเนื่อง

ข่าวดีอีกแล้ว สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ออกประกาศ แจ้งผู้ประกันตน มาตรา33(ม.33)ที่ได้รับสิทธิ เ งิ นสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท อยู่แล้ว ซึ่งลูกมีอายุไม่เกิน 6 ปี แต่มีเหตุต้องออกจากงานหรือเปลี่ยนงานแล้ว กลับมาทำงานใหม่ หรือออกจากงานแล้วสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 สามารถยื่นขอใช้ สิทธิบุตรคนเดิม กับประกันสังคมได้ เพื่อรับเ งินสงเคราะห์บุตรอย่างต่อเนื่อง

โดยมีขั้นตอน และเอกสารที่ใช้ดังต่อไปนี้

ยื่นขอใช้ สิทธิบุตรคนเดิมได้

1.หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ดาวน์โหลดได้ที่

https://www.sso.go.th/…/caa997342d75380697d9b2517759591

ยื่นขอใช้ สิทธิบุตรคนเดิมได้

2.บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.สมุดบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงิ นสงเคราะห์บุตร พร้อมสำเนา (ในกรณีต้องการเปลี่ยนธนาคาร)

4.ยื่นเอกสารดังกล่าว ได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่ วนประกันสังคม โทร.1506 (ตลอด 24 ชั่ วโมง)

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *