สังคมทุกวันนี้ กินหรู อยู่สบาย หนี้ไม่จ่าย มันได้เหรอ

สังคมทุกวันนี้ กินหรู อยู่สบาย หนี้ไม่จ่าย มันได้เหรอ

อีกหนึ่งเ รื่ อ งราวดีๆ ที่อย า กให้คนยุคใหม่ได้อ่ านจากการสำรวจพบว่า….

คนสมัยนี้ชอบใช้เ งิ นฟุ่มเฟือย อวดร ว ย แม้รายได้น้อย ชอบแสดง

ถึงความอู้ฟู่โดยปิดบังความจริง วันนี้จึงนำบทความดีๆ ที่จะช่วยเต ือนสติ

ให้กับคนที่กำลังใช้เ งิ นแบบผิดๆ อยู่

ถ้าคุณ มีเ งิ นเดือน 15,000 บาท เดือนนึงทำงาน 22 วัน วันละ วันละ 8 ชั่ วโมง

เดินทาง ไป-กลับ 2 ชั่ วโมง เป็น 10 ชั่ วโมงเท่ากับคุณทำงาน

เดือนละ 220 ชั่ วโมง คุณจะมีค่าแรงคิดเป็นชั่ วโมงละ 68 บาท

หรือตีเป็นตัวเลขกลมๆ ง่ายๆ 70 บาท/ชั่ วโมง

– ถ้าคุณกินกาแฟแก้วละ 140 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 2 ชั่ วโมง เพื่อกาแฟแก้วนั้น

– ถ้าคุณกินบุฟเฟ่หรูมื้อละ 350 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 5 ชั่ วโมง เพื่ออาหารมื้อนั้น

รูปภาพประกอบ

– ถ้าคุณซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 30,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิต ไป 428 ชั่ วโมงเพื่อมือถือเครื่องนั้น

– ถ้าคุณซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราค า 70,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิต ไป 1,000 ชั่ วโมงเพื่อกระเป๋าใบนั้น

อายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 70 ปี หรือ 613,200 ชั่ วโมง ถ้านอนวันละ 8 ชั่ วโมง เราจะเหลือชีวิตที่รู้สึกตัวเวลาที่ตื่นนอ นอยู่ 408,800 ชั่ วโมง

แต่ละชั่ วโมงถูกใช้ไปแลกกับอาหาร สิ่งของ และของฟุ่มเฟือยอื่นๆ

เพื่อตอบสนองกิเ ล สส่วนตัว หรืออาจ เพื่ออย า กให้มีหน้ามีตาในสังคม

ไม่ได้บอกว่า ห้ามซื้อ ห้ามฟุ่มเฟือยหรือทำแบ บนี้แล้วผิด อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน แต่ประเด็นคือถ้าซื้อน้อยลง คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก

“คนที่รักเพิ่มขึ้นบนความพย าย ามเท่าเดิม” คิดก่อนซื้อดีกว่ามั้ย ?

คุณมีเ งิ นมากหรือน้อยไม่สำคัญที่สำคัญคือ คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง

ไม่ใช่เชื่อมั่นในกาแฟราคาแพง กระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูรถหรู

รูปภาพประกอบ

ที่ต้องก้มหน้าก้มตาผ่อนของเหล่านี้ อาจดูดีดูเท่

แต่ถ้าความสามารถและรายได้เรายังไม่พออย่าใช้ชีวิตเกินตัว

คนที่ฟุ่มเฟือยแล้วไม่เ ดื อ ด ร้ อ นก็มี เพราะเขามีกำลังซื้อแต่ส่วนใหญ่

ก็ไม่ใช่แบบนั้นทำไปเพราะหน้าใหญ่ใจโต คว ามเชื่ อมั่นในตัวเองของคุณ

จะเป็นตัว ตั ดสินว่าคุณจะกล้าเชื่อมั่นในอะไรสักอย่างไหม กล้าที่จะเดิน

สวนทางกับแนวคิดส่วนใหญ่ในสังคมไหม ถ้าคุณไม่กล้าเชื่ออะไรสักอย่าง

คุณก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยแล้วเมื่อคุณไม่เริ่มต้นก็จะไม่มีอะไรเกิ ดขึ้น

ทุกอย่ างก็คงเป็นไปแบบเดิมในแบบที่กระแสสังคมนั้นพาเราไป….

ขอบคุณ kha-yam

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *