เตื อนแล้วนะ ต้นไม้ที่ห้ ามปลูกบริเวณบ้าน เพราะอาจนำพาสิ่งไม่ดีเข้ ามา

ต้นไม้ที่ห้ ามปลูกบริเวณบ้าน

เตื อนแล้วนะ ต้นไม้ที่ห้ ามปลูกบริเวณบ้าน เพราะอาจนำพาสิ่งไม่ดีเข้ ามา

เขาว่ากันว่านี่คือเ รื่ อ งของคว ามเชื่ อตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณ ห้ามมีต้นไม้ทั้ง 13 ชนิดนี้ปลูกอยู่บริเวณบ้าน เพราะเชื่อกันว่าจะส่งผลในเ รื่ อ งของความอัปมงคล จะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิต ความโชคร้ า ยจะเข้ามาสู่คนภายในบ้าน จะมีต้นอะไรบ้าง มาดูกันเลยดีกว่า

ต้นไม้ที่ห้ ามปลูกบริเวณบ้าน

1. ต้นโศก

เป็นคว ามเชื่ อมาแต่โบราณของคนไทยที่จะไม่นิยมนำมาปลูกในบ้าน คำว่าโศก มักทำให้นึกถึงคำว่าโศกเ ศ ร้ าซึ่งมักจะมาจากความรักที่ไม่สมปรารถนา แต่จริง แล้วชื่อเดิมของโศก คือ คือ อโศก แปลว่า ความไม่มีโศกเ ศ ร้ า เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ไม่ความโศกเ ศ ร้ า แต่ถึงอย่างไรคนไทยก็ยังมีคว ามเชื่  อว่า ชื่อ ต้นโศก ไม่เป็นมงคลนักหากนำมาปลูกในบ้าน จะชวนให้บ้านและผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านชวนหดหู่เ ศ ร้ าหมอง และมีคว ามเชื่ อสืบต่อกันมาว่า หากปลูกต้นโศกเอาไว้ในบ้านแล้ว คนในบ้านก็จะมีแต่ความทุกข์ความเ ศ ร้ า ความหม่นหมอง และจะทำให้มีเ รื่ อ งโศกเ ศ ร้ าเสียใจ

2. ต้นระกำ

หนึ่งในต้นไม้ที่ไม่เป็นมงคลคือต้นระกำ จากชื่อของต้นระกำทำให้คนไทยไม่นิยมนำมาปลูกในบ้าน เพราะเชื่อกันว่าหากปลูกต้นระกำไว้ในบ้าน จะนำความชอกช้ำ ระกำทรวง มาให้อยู่ตลอดเวลา

และจากลักษณะของต้นระกำที่เป็นต้นพุ่มแตกเป็นกอ ลำต้นจะมีหนามแหลมย าวอยู่แล้ว ซึ่งหากเด็กเข้าไปใกล้ก็อาจจะเกิ ดอันตรายได้

3. ต้นมะรุม

มะรุมเป็นต้นไม้ที่คนไทยสมัยนี้จะคุ้นเคยกับการนำไปทำแกงส้ม แต่คนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เชื่อว่าหากมีต้นมะรุมอยู่ในบ้านจะทำให้มีเ รื่ อ งมารุมเร้า เดือดร้อนวุ่นวาย เกิ ดเ รื่ อ งกลุ้มใจ มีเ รื่ อ งร้อนรุม สุมทรวง ผู้คนจะมารุมข่มเหง มีเ รื่ อ งร้ า ย โหมกระหน่ำรุมล้อมเข้ามา ทำให้ผู้ที่อยู่ในบ้านอยู่ไม่เป็นสุข ต้นมะรุมจึงถือว่าเป็นไม้ไม่เป็นมงคลจึงไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้านเป็นที่สุด

4. ต้นรัก

ถึงแม้ชื่อต้นรักจะดูฟังไปในทางที่ดี และตามประเพณีในประเทศไทย มักจะนิยมนำดอกรักมาร้อยเป็นมาลัยใช้ในงานมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับความรัก เพราะดอกรักสื่อความหมายถึงความรัก เช่น งานหมั้น และงานแต่งงาน แต่ก็มีคว ามเชื่ටมาแต่โบราณเหมือนกันที่ไม่ให้ปลูกต้นรักในบ้าน เพราะเชื่อว่า จะทำให้ความรักยุ่งย ากซับซ้อนขึ้น และกลายเป็นคนหลายรัก นอกจากนี้ ย างของต้นรัก ยังเป็นอันตรายต่อผิวหนังด้วย

ต้นไม้ที่ห้ ามปลูกบริเวณบ้าน

5. ต้นมะละกอ

หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่ามะละกอเป็นต้นไม้ที่ห้ามปลูกในบริเวณบ้าน เพราะมะละกอเป็นพืชล้มลุกที่คนไทยคุ้นเคยในการรับประทานและนำไปประกอบอาหารหรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น

แต่ก็มีคนจำนวนมากที่เชื่อว่าชื่อของ มะละกอนั้น ไม่ค่อยจะดีนัก ซึ่งเหมือนกับการแตกออกเป็นกอ จากเผ่าจากกอ หากบ้านไหนปลูกมะละกอ เอาไว้ในบริเวณบ้าน แล้วล่ะก็ บ้านหลังนั้นก็จะไม่มีความสุข เพราะลูกหลานจะแตกแยกออกไป ไม่มีความสมัครสมานสามัคคี มีความคิดที่ขั ด แ ย้ งกัน ต่างก็คอยจะทะเลาะเบาะแว้ง จนหาความสุขไม่ได้ แต่หากจะปลูกไว้เพื่อเก็บรับประทาน ควรจะปลูกไว้นอกริมรั้วบ้าน

6. ต้นชวนชม

การปลูกต้นชวนชมเอาไว้ในบ้านจะส่งผลให้มีผู้คนมาชื่นชม นิยมยกย่อง กลายเป็นที่รักของคนทั่วไป แต่หากมองในแง่ร้ า ย ต้นชวนชมจะชักชวนให้คนมาเชยชม จึงไม่เหมาะที่จะนำมาปลูกภายในบ้านที่มีลูกสาววัยแรกรุ่น เพราะอาจจะเป็นการชักนำหนุ่ม ให้เข้ามาหาลูกสาวได้ อาจกลายเป็นเ รื่ อ งของชิงสุกก่อนห่าม เป็นการปูทางให้เกิ ดเ รื่ อ งเสื่оมเสียขึ้น นอกจากนี้ ย างของต้นชวนชมค่อนข้างจะเป็นอันตราย หากไปสัมผัสโดนเข้า หรือกระเด็นเข้าตาอาจเกิ ดอันตรายได้

7. ต้นชบา

ในสมัยโบราณ ไม่นิยมปลูกต้นชบาเอาไว้ในบริเวณบ้าน เพราะดอกชบานั้น มักถูกนำไปโยงเกี่ยวกับในเ รื่ อ งของการเกิ ดคดีความ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นดอกไม้อัปมงคลเพราะในอดีตมีการนำพวงมาลัยอกชบาไปสวมคอนักโทษที่กำลังจะถูกประหารชีวิต ดั งนั้uจึงไม่ควรจะนำมาปลูกไว้ในบ้านเพระอาจจะเกิ ดเ รื่ อ งขึ้นโรงขึ้นศาลได้

8. ต้นงิ้ว

เมื่อพูดถึงต้นงิ้ว คนส่วนใหญ่มีความรู้สึกไม่ค่อยดีขึ้นมาทันที เพราะต้นงิ้วเป็นต้นไม้ใหญ่มีหนามแหลมคมและในนิทานชาดก เ รื่ อ งนางกากี ที่พระย าครุฑลักพาตัวนางไปจากพระโพธิสัตว์ นำไปสมสู่อยู่บนวิมานฉิมพลีซึ่งในภาษาบาลีหมายถึงคำว่า สิมพลี ที่แปลว่าต้นงิ้วป่าในภาษาไทย จึงทำให้ต้นงิ้วเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชู้ ซึ่งเป็นไม้ที่ไม่เป็นมงคล ดั งนั้uคนไทยโบราณจึงไม่นิยมปลูกต้นงิ้ว ไว้ในอาณาบริเวณบ้าน

9. ต้นนางแย้มป่า

ห้ามปลูกต้นนางแย้มป่าในบ้านโดยเ ด็ ดข า ด ตามคว ามเชื่ටว่าต้นนางแย้มป่าเป็นต้นไม้ที่มีภูตผีปีศาจสิงอยู่ หากปลูกไว้ภายในบ้าน วันดีคืนดี ต้นนางแย้มป่าจะสำแดงอิทธิฤnธิ์ ทำร้ า ยรังแกผู้คนในบ้านให้หวาดผวาเสียขวัญ หรือเจ็ บไข้ได้ป่ ว ย

ต้นไม้ที่ห้ ามปลูกบริเวณบ้าน

10. ดอกลั่นทม

ถึงแม้ดอกลั่นทมจะได้เปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีและมีคนบางกลุ่มนำมาปลูกไว้ในบ้านเพราะดอกลั่นทมจะมีลำต้นใหญ่แข็งแรงงดงาม กลีบดอกสวยงามละมุนตากลิ่นหอมจับใจ แต่คนไทยที่ยังยึดกับชื่อเดิมก็ยังไม่นิยมปลูกลั่นทมเอาไว้ในบ้าน เพราะเชื่อกันว่า ชื่อของต้นไม้ชนิดนี้ไม่เป็นมงคลเพราะคำว่าลั่นทมออกเสียงใกล้เคียงกับคำว่าระทม จนเชื่อกันว่า หากใครปลูกต้นลั่นทมไว้ในบ้าน คนทั้งบ้านก็จะมีแต่ความทุกข์ระทม คู่ครองจะห่างเหิน จะมีแต่ความทุกข์

11. ไผ่

คนไทยโบราณมักจะปลูกต้นไผ่ไว้ตามปลายทุ่งชายนา แต่จะไม่นิยมปลูกไว้ในบ้าน เพราะถือกันว่าลำต้นไผ่ใช้เป็นคานสำหรับหามโลงหรือผีไปฝังในป่าช้า แต่หากบางท้องถิ่นถือว่า ต้องให้ผู้สูงอายุปลูกถึงจะดี หนุ่มสาวห้ามปลูก

12. หลิว

คนจีนไม่นิยมปลูกในบ้านเพราะใบหลิวลู่ย้อยลงมา เป็นสัญลักษณ์คล้ายคนโศกเ ศ ร้ า เห็นเข้าทำให้อารมณ์เ ศ ร้ าซึม เขาว่าบ้านใดมีลูกสาวและปลูกต้นหลิวไว้ในบ้านด้วย ลูกสาวบ้านนั้นจะไม่มีใครมา สู่ขอและต้องเป็นสาวครองโสดไปตลอด และหากแต่งงานก็จะมีบุตรย ากและไม่มีผู้สืบสกุล

13. ต้นเต่าร้าง

ต้นเต่าร้างเป็นไม้ที่คนไทยเชื่อกันว่าไม่เป็นมงคลจะส่งผลไม่ดี เชื่อกันวาหากสามีภรรย าคู่ใดปลูกต้นเต่าร้างเอาไว้ในบ้าน ก็อาจจะต้องเลิกราหย่าร้างกันไปก็เป็นได้ เพราะชื่อเต่าร้างนั้น ก็แสดงไปในความหมาย ของการเลิกร้าง-ร้างรา หรือหย่าร้างอยู่แล้ว ทำให้ครอบครัวแตกแยกอยู่ไม่เป็นสุข ดั งนั้uจึงไม่เหมาะ ที่จะปลูกต้นไม้ชนิดนี้ ไว้ในบริเวณบ้าน เพื่อครอบครัวของคุณ คุณจะได้มีแต่ความสงบสุขตลอดไป

แต่หากการปลูกต้นไม้แต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับความสบายใจของเจ้าของบ้าน เพราะบางทีคว ามเชื่ටที่สืบทอดต่อกันมาอาจจะเป็นกลอุบาย ที่มีแง่คิด หรือคำเต ือน แอบแฝงอยู่ เช่น โบราณว่าไว้ว่าห้ามปลูกต้นไม้จำพวกต้นไม้ใหญ่ที่ระหลังคา นั้นก็เป็นเพราะว่า เมื่อต้นไม้ดังกล่าวแผ่กิ่งกระจายไป ต้นไม้เหล่านั้นอาจจะทำให้สัตว์เลื้อยคลานเข้ามาได้บ้านได้ หรือถ้าเป็นต้นไม้กิ่งใหญ่หากเกิ ดพายุภัยพิบัติอาจจะทำให้หลังคาเกิ ดความเสียหายก็เป็นได้ และไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ ไม่ว่าชนิดไหน ก็ให้ประโยชน์แก่สรรพสิ่งมีชีวิต และเป็นประโยชน์และทำให้บ้านเราร่มรื่นน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณที่มาจาก horoscope2u

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *