ลุงแจ กเทคนิคลับ ปลูกหม่อนง่าย ๆ ให้ผลเยอะ ลูกดกตลอดทั้งปี

ปลูกหม่อนง่าย ๆ

ลุงแจ กเทคนิคลับ ปลูกหม่อนง่าย ๆ ให้ผลเยอะ ลูกดกตลอดทั้งปี

สำหรับในวันนี้ลุงจะมาสอนในการปลูกหม่อน หรือที่เรียกว่าลูกมัลเบอร์รี่ นอกจากรสชาติที่มีความเปรี้ยวหวานกลมกล่อมแล้วนั้น ยังมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพของเรามาก ทั้งช่วยในเ รื่ อ งของการลดระดับน้ำตาลในโลหิตได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

ลดในเ รื่ อ งความดันที่เกี่ยวข้องกับโลหิต บำรุงเ รื่ อ งของการมองเห็น สายตา และมีการต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในเ รื่ อ งของระบบหลอดโลหิตอุดตัน

ประโยชน์มากมายขนาดนี้ไม่หามากินไม่ได้แล้ว โดยราคาของตลาดมัลเบอร์รี่ก็จะอยู่ประมาณ 130 ถึง 250 บาทต่อกิโลกรัม

ปลูกหม่อนง่าย

การปลูกมัลเบอร์รี่นั้นควรเริ่มต้นจากการหาพันธุ์ในบ้านเรา เพราะว่าหลายพันธ์ที่นิยมปลูกในบ้านเราจะทนต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี อย่างเช่นพันธุ์กำแพงแสน บุรีรัมย์ และเชียงใหม่ โดยสารประเภทนี้เหมาะกับการปลูก เพราะทนต่อสภาพภูมิอากาศได้อย่างยอดเยี่ยม

วิธีปลูกต้นหม่อนกินผลสด

1 เตรียมต้นหม่อนที่จะปลูก (สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ พันธ์ไม้ต่าง หรืออาจทำการปักชำเองก็ได้ ถ้ามีต้นหม่อน)

ปลูกหม่อนง่าย ๆ

2 ระยะปลูก ปลูกเป็นแถว แต่ละต้นห่างกัน 4 เมตร เพื่อเผื่อรัศมีทรงพุ่มไว้อย่างน้อย 2.00 เมตร หรือจะปลูกในแปลงพื้นที่สี่เหลี่ยมด้วยระยะปลูก 4.00 x 4.00 เมตรก็ได้

3 การเตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมลึก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 10 กิโลกรัมต่อหลุม ใส่ปูนโดโลไมท์หรือปูนขาว ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อหลุม และปุ๋ย สูตร 15-15-15 อัตรา 250 กรัมต่อหลุม หรือจะให้แม่นยำต้องใส่ตามค่าการวิเคราะห์ดิน คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วกลบหลุมด้วยหน้าดินให้พูนเล็กน้อย

ปลูกหม่อนง่าย ๆ

4 ขุดดินบนหลุมที่เตรียมไว้ให้ลึกพอประมาณ แล้วนำต้นหม่อนที่เตรียมไว้ลงปลูก กลบดินให้แน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

ต้นมัลเบอร์รีให้ผลผลิตได้เต็มที่เมื่อมีอายุครบ 2 ปี ซึ่งระหว่างนั้นเราควรที่จะบำรุงรั กษ าด้วยการใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยสูตรอย่างสม่ำเสมอ ถ้าต้นมัลเบอร์รีมีความสมบูรณ์จะให้ผลผลิต ประมาณ 1.5-35 กิโลกรัมหรือประมาณ 750-1,850 ผลต่อครั้งต่อต้นเลยทีเดียว

ปลูกหม่อนง่าย ๆ

เทคนิคเพิ่มเติมในการปลูกหม่อนให้ได้ผลผลิตดี การบังคับทรงต้น

ต้นหม่อนที่ปลูกจากกิ่งชำชนิดล้างราก หรือชนิดชำถุง หรือปลูกด้วยท่อนพันธุ์จากกิ่งพันธุ์โดยตรง เมื่อต้นหม่อนเจริญเติบโตได้ประมาณ 6-12 เดือน จะต้องบังคับทรงพุ่มโดย ตั ดแต่งกิ่งให้เหลือเพียงกิ่งเดียวไว้เป็นต้นตอ มีความสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร จากพื้นดิน ปล่อยให้หม่อนแตกกิ่งใหม่หลายกิ่ง เก็บกิ่งที่สมบูรณ์ไว้ กิ่งที่ไม่สมบูรณ์ให้ ตั ดทิ้งเพื่อให้ด้านล่างโปร่ง ง่ายต่อการปฏิบัติดูแลรั กษ า เช่น การจัดการวัชพืช การใส่ปุ๋ย การพรวนดิน การ ตั ดแต่งกิ่งแขนงและการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น อนึ่งสำหรับหม่อนที่ปลูกในปีแรก ลำต้นและระบบรากยังเจริญเติบโตไม่มาก อาจจะหักล้มได้ง่าย ดั งนั้uจะต้องทำการยึดลำต้นไว้ด้วยไม้ หรือไม้ไผ่ให้แน่นหนา

ปลูกหม่อนง่าย ๆ

การใส่ปุ๋ย

ในปีที่ 2 ให้ใส่ปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ตามการวิเคราะห์ความต้องการปูนขาวของดินเพิ่ม ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 250 กรัมต่อต้น

การให้น้ำ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้น้ำหม่อนในระยะที่หม่อนติดผลแล้ว (โดยปกติจะมีฝนหลงฤดูหรือฝนชะช่อมะม่วงผ่านเข้ามา จะทำให้ต้นหม่อนแตกตาติดดอก ถ้าไม่มีฝนหลงฤดู หลังโน้มกิ่ง รูดใบ ต้องให้น้ำกระตุ้นการแตกตาแทนน้ำฝน) หากข า ดน้ำจะทำให้ผลหม่อนฝ่อก่อนที่จะสุก หรือทำให้ผลหม่อนมีขนาดเล็ก การ ตั ดแต่งกิ่งและการดูแลรั กษ าทรงพุ่ม ตั ดเฉพาะกิ่งแขนงที่ไม่สมบูรณ์และเป็นโ ร คทิ้ง เพื่อลดการสะสมโ ร คและพวกแมงต่าง

ปลูกหม่อนง่าย ๆ

การบังคับให้หม่อนติดผลนอกฤดูกาล

ใช้วิธีการบังคับต้นหม่อน เพื่อให้ได้ผลผลิตผลหม่อนในระยะเวลาที่ต้องการ มีวิธีการดังต่อไปนี้

1) ทำการโน้มกิ่งหม่อนที่ปลูกแบบทรงพุ่ม โดยการโน้มกิ่งให้ปลายยอดขนานกับพื้น หรือโน้มลงพื้นดิน รูดใบหม่อนออกให้หมด พร้อมทั้ง ตั ดยอดส่วนที่เป็นกิ่งสีเขียวออกย าวประมาณ 30 เซนติเมตร ใช้เชือกผูกโยงติดไว้กับหลักไม้ไผ่ ซึ่งปักไว้บนพื้นดินสำหรับยึดเชือกไว้

2) หลังการโน้มกิ่ง 8-12 วัน ดอกหม่อนจะแตกออกพร้อมใบ จากนั้นจะมีการพัฒนาการของ ผลหม่อน โดยผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาว สีชมพู สีแดง และสีม่วงดำ ตามลำดับ โดยใช้เวลาประมาณ 45-60 วัน ผลจะเริ่มแก่และสุก

สามารถเก็บไปรับประทานสดหรือนำไปแปรรูปได้ มีระยะเวลาในการเก็บผลประมาณ 30 วันต่อต้น เพราะผลหม่อนจะทยอยสุก เนื่องจากออกดอกไม่พร้อมกัน เมื่อต้นหม่อนมีอายุตั้งแต่ 2 ปี เป็นต้นไปจะให้ผลผลิตผลหม่อนประมาณ 1.5-35 กิโลกรัม(ประมาณ 750-1,850 ผลต่อครั้งต่อต้น) เพียงพอต่อการบริโภคผลสดทั้งครอบครัวทุกวัน ตลอดปี ซึ่งร่ า งกายต้องการวันละ 10-30 ผลเท่านั้น

อีกทั้งยังมีผลหม่อนสดไว้แปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มได้อีกหลายชนิด เช่น น้ำหม่อน แยมหม่อน เชอเบทหม่อน ฯลฯ

เห็นไหมว่า การปลูกหม่อนนั้นไม่ย ากเลย แถมยังเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ไม่ต้องประคบประหงมมากมาย แต่ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีจากต้นที่โตเต็มที่ ลองนำวิธีที่ดีแบ บนี้ไปใช้กันดูนะคะ

ขอบคุณที่มาจาก Postsara

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *