รี บหามาปลูกด่ วน 3 ต้นไม้กวักเ งิ น บ้านเศรษ ฐีเขาชอบปลูกกั น

3 ต้นไม้กวักเ งิ น

รี บหามาปลูกด่ วน 3 ต้นไม้กวักเ งิ น บ้านเศรษ ฐีเขาชอบปลูกกั น

ความเชื่ อเกี่ยวกับคนที่ปลูกต้นไม้มงคล ปลูกในบ้านแล้วจะดี มีโชคลาภเข้ามา ช่วยเรียกเงินเรียก  ทองเข้าบ้าน อีกทั้งยังช่วยดึงดูดใ นเรื่องของบารมี เป็นควา  ม เชื่ อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว และต้นไม้มง ค ลก็มีมากมายหล ากหลายชนิดที่นิยมปลูกกัน มีอีก 3 ต้นไม้มงคลมาแนะนำ นั่นก็คือ

 3 ต้นไม้กวักเ งิ น

ต้นกวักมรกต

จะช่วยกวักเงินกวักทองเข้าบ้าน ปลูกบริเวณรอบบ้านแถว ส่งเสริมบาร มีทางโชคลาภ เรียกทรัพย์เข้ามายังบ้านได้

วิธีการปลูกต้นกวักมรกต

ต้นกวักมรกต สามารถขยายพั นธ์ ด้วยการแย กหั ว หรือจะใช้ใบในการปลูกก็ได้ วิธีการก็คื อตัดใบให้เหลือก้านเล็ กน้อยนำไปแช่น้ำใ ห้รากงอก จากนั้นจึงนำไปปลูก หรือจะนำใบไปปักล งดินเลยก็ได้

การดูแลรักษาต้นกวักมรกต

ต้นกวักมรกต เลี้ยงง่าย ไม่ต้องรดน้ำบ่อย ไม่ค่อยพบปัญหาให้ลำบากใจ นอ กจากนี้ค วรที่จะใช้ปุ๋ยละลายน้ำ  รดให้มันประมาณเดือนละ 1 ครั้ง และระวังเรื่องโรคหัวเน่าและรากเน่าอันเนื่องมาจากการร  ดน้ำที่ มากเกินไป อีกทั้ ง ยั  งเป็นไม้ประดับ ที่ช่วยกรอ งอากา  ศ และดูดสิ่ งไม่ดีออกไปได้ มันจึงเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

 3 ต้นไม้กวักเ งิ น

ต้นคลาสซูล่า

พืชชนิดนี้ช่วยปล่อยพลังงา นบวกที่เป็นประโยชน์ในทุ กพื้นที่ของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงิน ดังนั้นหากคุณ  คนไหนต้อง การยกระดับสถานะทางการเงินของคุณ รีบไปหาต้นไม้ต้นนี้มาไว้ในครอบครองเลย โดยสถานที่  ที่ ดี ที่ สุ  ดที่เหมาะสำหรับการวางพืชชนิดนี้ ก็คือ มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้าน เพ  ราะฉ  ะนั้น ถ้าคุณมีต้นไม้ต้นนี้อยู่ในบ้านอยู่แล้ว ต้ องนำไปวางไว้ให้ถูก  ทิศถูกทางด้วยนะคะ

 3 ต้นไม้กวักเ งิ น

ต้นโกศล

ต้นไม้มงคล ชื่อนั้นพ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อว่า คือการสร้างบุญ คุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข โกศล เป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากสีสันสวยสดของใบ และคุณสมบัติที่ช่วย “เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านอีกด้วย” เป็นอีกหนึ่งพันธุ์ไม้ที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามบ้านต่างๆ ลักษณะของใบจะใหญ่ และมีสีสันเขียวอมแดงอมเหลืองสลับกัน ดูสวยงามแปลกตา

ขอบคุณที่มาจาก  Postsara

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *