7 ประโยชน์ของการมีทองเก็บ ที่เป็นได้มากกว่าเครื่องประดั บ

7 ประโยชน์ของการมีทองเก็บ ที่เป็นได้มากกว่าเครื่องประดั บ

หล า ยคนเมื่อมีเ งิ น มักจะออมเป็นการซื้ อทองไว้ ซึ่งบางคนก็ซื้ อไว้เพื่อ ใส่ประดั บ แต่บางคนก็ซื้ อไว้เพื่อสะสม และอีกหล า ยๆเป้าหมาย ที่แต่ละคนนั้นคิดแตกต่างกัน

ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูว่า นอ กจากเป็นเครื่องประดั บแล้ว มันยังมีประโยชน์อะไรกับเราบ้าง

1. ใช้จ่ายในย ามเ จ็ บไ ข้ได้ป่ ว ย ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล

เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษี ยณ ที่มีอายุมากขึ้น สุ ข ภ า พ ก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆ โอกาสเกิ ด โ ร ค ร้ า ย ก็สูง ดั งนั้ นควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย

2. ใช้ป้องกัน อัตต าเ งิ นเฟ้ อ

ข้าวของแพงขึ้น เ งิ นเก็บแทบไม่เหลือ อัตราเ งิ นเฟ้ อ คือศั ต รู ตัว ฉกาจ ที่ทำให้เ งิ น มีมูลค่าลดลง เพราะหากเกิ ดภาวะเ งิ นเฟ้ อ หมายความว่า สินค้ าและบริการต่างๆ

จะมีร าค าแพงขึ้น ต้องใช้เ งิ นซื้ อมากขึ้น เช่น เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ร าค าก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30 บาท ปัจจุบันถ้วยละ 40 บาท เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อเ งิ นเก็บที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายในย ามเกษียณ

3. สำรองการเ งิ น ใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอ

เครี ย ดหนักมาก เราคงจะเคยเห็นข่า ว ผู้ปกครองนำทองมาข า ยในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆ

เนื่องด้วยค่าใช้เ รื่ อ งเรียนต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเ งิ นที่ดี หรือวางแผนแล้วแต่เ งิ นไม่พอใช้จริงๆ ก็ได้ทองคำ นี้ละ มาช่วยให้ผ่านพ้น วิ ก ฤ ต นี้ไปได้

4. ใช้แทนการเก็บเ งิ น เก็บเ งิ นสด

ย าก เลยลองเก็บเป็นทองแทน ทองคำ เป็นสินท รั พ ย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเ งิ น สำหรับผู้ที่เก็บเ งิ นไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเ งิ นโดยการเก็บทองแทนการเก็บเ งิ น

5. เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ

ทุนไม่พอ เ งิ นเก็บเหลือน้อย ไม่ อ ย า ก กู้ห นี้ แม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มี ดอ กเบี้ย ให้เหมือนสินท รั พ ย์อื่น ๆ แต่ ร าค าส่วนต่าง

คือสิ่งที่ทำให้ ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อลงทุน มีหล า ยคนที่เกษียณแล้วหัน มาทำธุรกิจเล็กๆ น้อย ๆ

6. สินท รั พ ย์ทางเลือ ก กระจายความ เ สี่ ย ง

ถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตก จะได้อุ่นใจ ความเสี่ ย ง ที่ว่านี้ คือความ เ สี่ ย งของค่าเ งิ น มีหล า ยประเทศเก็บสำรอง ทองคำ เอาไว้

เพื่อป้อ งกันการเกิ ด วิ ก ฤ ต ทางการเ งิ น เหตุการณ์ฉุ ก เ ฉิ นทั่วโลกซึ่งคนวัยเกษียณจำน ว นไม่น้อยที่ซื้ อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุน และกระจายความ เ สี่ ย ง ของสินท รั พ ย์อื่น ๆ

7. ให้เป็นของขวัญลูก

ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น ทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่า หล า ยคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็น มรดก ตกทอ ดให้แ ก่ลูกหลาน

เอาไว้เป็นทุนสำรองการเ งิ น หรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญๆเช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์ วันตรุษจีน ฯลฯ ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอ ดทางการเ งิ นอีกทอ ดหนึ่งได้

ขอบคุณ kiddidee

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *