20 ข้อห้ าม การสร้างบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ย ความเชื่ อของคนสมัยเก่า

20 ข้อห้ าม การสร้างบ้าน

20 ข้อห้ าม การสร้างบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ย ความเชื่ อของคนสมัยเก่า

20 ข้อห้ าม การสร้างบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ย ความเชื่ อของคนสมัยเก่า

ข้อห้ามสำหรับ การสร้างบ้าน ในบริเวณต่าง ในบริเวณนั้นอาจจะส่งต่อการขัดหลักฮวงจุ้ย เชื่อว่าใครหลายท่านอาจจะทราบกันมาบ้างแล้วหลายข้อ แต่บางท่านก็ไม่รู้จริง ในวันนี้เราจึงหาคำตอบมาให้แล้วค่ะ

20 ข้อห้ าม การสร้างบ้าน

1. ห้ามผู้ใดทำขื่อบ้านใหญ่กว่าเสาของบ้าน

2. ห้ามมิให้ทำแหวกช่องกลางที่นอน

3. ห้ามมิให้ทำเรือนบ้านคร่อมต้นไม้

4. ห้ามทุกคนสร้างบ้านแบบศาลพระภูมิ โดยมี 2 ห้อง มีฝา 1 ห้อง และไม่มีฝา 1 ห้อง

20 ข้อห้ าม การสร้างบ้าน

5. ไม่ควรที่จะสร้างบ้านที่มีระเบียงทั้ง 4 ด้าน เปรียบเสมือนศาลาการเปรียญ

6. ห้ามปลูกบ้านปลูกเรือนขวางตะวัน

7. ห้ามปลูกบ้านปลูกเรือนขวางคลองน้ำ

8. ห้ามปลูกบ้านเรือนที่มี 4 จั่ว

9. ปลูกบ้านเรือนหนึ่ง ห้ามทำประตู 4 แห่ง หน้าต่าง 9 แห่ง ประตูห้ามอยู่บริเวณกลางบ้าน

20 ข้อห้ าม การสร้างบ้าน

10. จำนวนบันไดห้ามใช้เลขคู่

11. บริเวณบันไดห้ามลงทางทิศตะวันตก

12. หัวเตียงไม่ควรหันออกไปทางทิศตะวันตก

13. ไม่ควรนอนขวางกระดาน

14. ไม่ทำน้ำพุน้ำตกไหลเข้าบริเวณตัวเรือนบ้าน

15. ไม่ควรทำทางลอดใต้ห้องน้ำหรือห้องส้วม

16. ไม่ควรทำอาคารพักที่อยู่อาศัยเป็นรูปตัว T

17. ไม่ควรทำเรียนบ้านทะลุหน้าทะลุหลัง ห้ามเปิดประตูหน้าแล้วเห็นประตูหลังบ้าน

18. ไม่ควรทำภูเขาจำลองไว้ในบ้าน

19. ไม่ทำทางเข้าออกคู่ไว้บริเวณมุมของที่ดิน หรือทางสามแพร่งหรือสี่แยก

20. ห้ามใช้การตกแต่งที่เป็นช่อฟ้า ใบระกา เครื่องวัด เครื่องหลวง เป็นส่วนประกอบของบ้านเ ด็ ดข า ด

สำหรับข้อห้ามของเคหะศาสตร์ ที่จะทำให้บ้านของคุณนั้นเป็นบ้านที่อยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีมากมายด้วยกันหลายข้อ ที่ยกขึ้นมาให้ทำการศึกษานั้นล้วนเป็นส่วนประกอบที่มีเหตุและผลในตัวบ้าน จะทำให้คนรักบ้าน ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข แต่ข้อห้ามต่างก็ไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่ลงตัวเสมอไป หากมีความจำเป็นจริง ข้อห้ามบางข้อก็สามารถดัดแปลงและประยุกต์แก้ไขได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งในวันนี้ผมจึงขอยกตัวอย่างข้อห้าม ที่เป็นข้อห้ามเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งพื้นที่ในตัวบ้านก่อนละกันนะครับ

1. ห้ามสร้างบ้านที่มีถนนล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน เนื่องด้วยบ้านที่มีถนนล้อมรอบนั้นผู้อยู่อาศัยในบ้านจะไม่มีความสงบ จะมีเสียงดังรบกวน จะมีฝุ่น ที่อาจก่อให้เกิ ดภูมิแพ้ในอนาคต ควันจากการจราจรทำให้ผู้อยู่อาศัยนั้นเสียสุขภาพจิต สุขภาพทางกาย จะทำให้พลังการใช้ชีวิตลดลง

2. ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่บริเวณกลางลานบ้าน หรือปลูกต้นไม้ล้อมรอบต้นไม้ใหญ่ เพราะเนื่องจากต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และฟูนั้น มีโอกาสที่กิ่งไม้แห้งจะหล่นลงมาสร้างความเสียหายกับตัวบ้านท่านได้ เมื่อมีพายุฝน หรือลมกระโชกแรง ก็จะทำให้ต้นไม้เอนเอียงตามกระแสลม ซึ่งจะทำให้เกิ ดความเสียหาย หากเกิ ดการล้มทับบ้านได้

3. ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ในแนวเดียวกับประตูบ้าน เป็นข้อห้ามอีกข้อเกี่ยวกับต้นไม้ เนื่องด้วยการปลูกต้นไม้บดบังทางเข้าบ้าน นั้นสร้างความสับสนให้กับกัลย าณมิตรที่มาเยี่ยมเยือนท่าน ตลอดจนต้นไม้หน้าบ้านนั้นทำให้การปรับใช้พื้นที่หน้าบ้านของท่านทำได้ย ากขึ้นด้วย

4. ห้ามปลูกบ้านตั้งอยู่บนทำเลที่สร้างความรำคาญใจ ท้อแท้และหดหู่ บันทอนพลังชีวิตของท่าน เช่น ป่าช้า สถานีตำรวจ โรงพย าบาล เรือนจำ หรือศาล เป็นต้น

5. ห้ามมีร่องน้ำไหลผ่านกลางที่ดินหรือบ้าน เนื่องมาจากว่าร่องน้ำที่อยู่กลางบ้านนั้น อาจก่อให้เกิ ดสภาวะแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนั้นยังมีการดูแลรั กษ าที่ย ากจนอาจจะเป็นบ่อเกิ ดของเชื้อโ ร ค อันเป็นอันตรายต่อท่านได้ การมีร่องน้ำอยู่กลางบ้านของท่านนั้น ก็มีลักษณะเหมือนบ้านของท่านแยกออกจากกันเหมือนเมืองอกแตก อันเป็นลักษณะที่ไม่ดี

6. ห้ามปลูกบ้านคร่อมบ่อน้ำหรือตอไม้ บริเวณที่มีตอไม้นั้นการขุดหลุมหรือปรับพื้นที่ทำได้ย าก เนื่องจากมีรากไม้ที่แม้จะแห้งแล้วแต่ก็มีความแข็งแรงย ากแก่การรื้อถอนแต่พอตอไม้เริ่มผุพังก็อาจเป็นที่อยู่ของปลวก, มด เป็นต้น อาจเป็นอันตรายต่อบ้านท่านได้ ส่วนบ่อน้ำเก่านั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของดินน้อยกว่าส่วนอื่น ถึงแม้ว่าจะมีการถมอย่างดีแล้วก็ตาม นอกจากนี้บ่อน้ำเก่าบางแห่งยังเป็นตาน้ำที่มีน้ำซึมตลอดเวลาอีกด้วย จะเห็นว่าทั้งสองส่วนนี้จะมีผลต่อการวางโครงสร้างบ้านของท่าน ขอให้ “คนรักบ้าน” พิจารณาข้อนี้กันให้ดีครับ

7. ห้ามสร้างบ้านอยู่ในน้ำ โดยปกติในอากาศจะมีความชื้นอยู่ในระดับที่พอเหมาะ (เรียกว่าภาวะน่าสบาย ประกอบไปด้วยอุณภูมิ ความชื้น การถ่ายเทอากาศ) หากบ้านท่านอยู่บนน้ำแล้วความชื้นในอากาศก็จะมีมากขึ้นส่งผลให้ท่านรู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัว มีโอกาศเป็นโ ร คทางเดินหายใจได้ นอกจากนั้น โครงสร้างของบ้านที่อยู่ระหว่างน้ำและอากาศ ก็มีโอกาสจะสึกกร่อนได้ง่ายกว่าปกติอีกด้วย

8. ห้ามสร้างสระน้ำใหญ่ติดกับตัวบ้าน เช่นเดียวกับข้อที่แล้วครับ การที่บ้านท่านจะมีสระน้ำที่มีขนาดใหญ่ติดกับตัวบ้านนั้น นอกจากสระน้ำที่มีขนาดใหญ่นั้นจะข่มบดบังรัศมีของบ้านท่านแล้วนั้น ก็ยังมีเ รื่ อ งความชื้นที่สระน้ำขนาดใหญ่ถ่ายเทให้กับอากาศในปริมาณที่มากจนเกินไปได้ และยังต้องs ะวั งการทรุดตัวของโครงสร้างบ้าน แต่หากเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ทะเลสาบ, แม่น้ำ ไม่เป็นไรครับ

9. ห้ามขุดบ่อน้ำไว้หลังบ้าน เพราะหลังบ้านเป็นบริเวณที่ไม่ค่อยมีกิจกssมสักเท่าไร อีกทั้งยังมืดและอาจจะรก ร้าง การมีบ่อน้ำอยู่หลังบ้านจึงเป็นอันตราย อาจก่อให้เกิ ดอุ บั ติ เห ตุ ตลอดจนการดูแลรั กษ าทำได้ย าก การใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำก็ดูไม่คุ้มค่าสักเท่าไร

10. ห้ามก่อสร้างกำแพงก่อนการสร้างบ้าน ในการสร้างบ้านนั้นท่านจำเป็นต้องขนย้ายวัสดุต่าง เข้าออกอยู่ตลอดเวลา หากท่านสร้างกำแพงบ้านก่อนแล้วนั้น การขนย้ายวัสดุก็ไม่คล่องตัว อีกทั้งอาจจะทำให้กำแพงสวย ที่สร้างเสร็จแล้วของท่านชำรุดเสียหายได้

11. ห้ามสร้างกำแพงหรือรั้วสูงกว่าตัวบ้าน การที่บ้านของท่านจะมีสภาวะน่าสบาย มีความโล่งโปร่งสบายได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีลมพัดผ่านและถ่ายเทอากาศที่ดี การสร้างกำแพงหรือรั้วสูงนั้น จะเป็นการปิดกั้นทิศทางลมนั้นเสีย ทำให้อากาศในบ้านท่านอุดอู้ ไม่เกิ ดการถ่ายเทแต่อย่างใด

12. ห้ามสร้างศาลพระภูมิหันหน้าออกนอกบ้าน เ รื่ อ งของคว ามเชื่ටและเป็นเ รื่ อ งที่ละเอียดอ่อน การวางศาลพระภูมิในตำแหน่งที่เหมาะสมนั้น ทำให้มีความสะดวกต่อการสักการบูชาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ก็ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยเกิ ดความเจริญรุ่งเรืองได้

13. ห้ามสร้างบนหน้าผาสูงชัน แม้ว่าตามหน้าผาสูง จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามก็ตาม บ้านที่อยู่บนหน้าผาสูงชันนั้น ทำให้ผู้อาศัยเกิ ดความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัย หากคำนึงถึงตั้งแต่ในช่วงการก่อสร้างแล้ว การขนย้ายวัสดุเพื่อมาก่อสร้างก็ทำได้ย าก

14. ห้ามสร้างซุ้มประตูใหญ่กว่าตัวบ้าน ซุ้มประตูที่มีขนาดใหญ่เกินไป ก็จะข่มให้บ้านของท่านหมดสง่าราศี เนื่องจากขนาดของบ้านที่เล็กกว่า อีกทั้งคนที่ผ่านซุ้มประตูมาก็เกิ ดความรู้สึกต่อซุ้มประตูบ้านขนาดใหญ่ที่ไม่สู้จะดีนัก

15. ห้ามสร้างบันไดหรือห้องน้ำห้องส้วมอยู่กลางบ้าน โดยหลักการพื้นฐานแล้วบันไดกับห้องน้ำห้องส้วมนั้นเป็นส่วนที่ต้องการแสงสว่าง บันไดนั้นจำเป็นต้องมีการให้แสงสว่างที่เพียงพอเพื่อป้องกันอุ บั ติ เห ตุ ที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากการก้าวขึ้นลงบันได ยิ่งผู้สูงอายุหรือเด็กยิ่งต้องs ะวั งเป็นพิเศษครับ ในส่วนของห้องน้ำห้องส้วมนั้น เป็นห้องที่ต้องการแสงสว่างและการระบายอากาศที่ดีเพราะเป็นเ รื่ อ งสุขอนามัย ดั งนั้uหากบันไดและห้องน้ำห้องส้วมอยู่กลางบ้านเสียแล้วทั้งแสงสว่างและการระบายอากาศก็ย่อมจะทำได้ย าก

16. ห้ามสร้างห้องน้ำห้องส้วมมากกว่าสมาชิกในบ้าน ไม่มีความจำเป็นอันใดที่ปริมาณห้องน้ำห้องส้วมจะมากกว่าสมาชิกในบ้าน เพราะโอกาสที่คนในบ้านจะใช้ห้องน้ำพร้อมกันนั้นมีน้อยมาก ห้องน้ำห้องส้วมเป็นห้องที่หมุนเวียนกันใช้ได้ ฉะนั้นการสร้างห้องน้ำห้องส้วมหลายห้องมากจนเกินไปจึงเป็นการเสียงบประมาณและจะเป็นการใช้พื้นที่ภายในบ้านที่มีอยู่อย่างจำกัดไปอย่างไม่คุ้มค่านัก

17. ห้ามสร้างห้องนอนไว้ใต้บันไดบ้าน ห้องนอนและบันไดบ้านนั้น ในแง่การใช้สอยก็เป็นสิ่งที่ขัดกันโดยธรรมชาติเนื่องจากว่าห้องนอนเป็นห้องที่ต้องการความสงบเป็นส่วนตัวเพื่อพักผ่อนนอนหลับ ขณะที่บันไดเป็นส่วนที่บุคคลภายในบ้านใช้เป็นทางสัญจรขึ้นลงตลอดเวลา จึงเกิ ดเสียงรบกวนหากทำห้องนอนไว้ที่ใต้บันได วิธีใช้ประโยชน์จากส่วนใต้บันไดนี้อาจใช้เป็นห้องเก็บของก็จะดูมีความเหมาะสมกว่า

18. ห้ามสร้างประตูหน้าต่างมากเกินไป การมีประตูหน้าต่างมากอาจทำให้บ้านโล่งโปร่งสบายก็จริง แต่ว่าหากมีมากจนเกินไป ก็อาจทำให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านทำได้ย าก ทำให้เปิดปิดลำบาก อีกทั้งเวลาเกิ ดฝนตกหรือลมพายุ การจะปิดประตูหน้าต่างจำนวนมาก เพื่อป้องกันกระแสลมแรงและน้ำฝนที่ซัดเข้าบ้าน ในเวลาอันรวดเร็วก็ดูเหมือนจะมีความยุ่งย ากไม่น้อยทีเดียว

19. ไม่ควรดัดแปลงเอากำแพงเจาะเป็นช่องหน้าต่าง เนื่องจากกำแพงเป็นสิ่งห่อหุ้มอาณาเขตและปกป้องบ้านของท่าน และในการดัดแปลงนั้นเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนและย ากกว่าคิดวางแผนสร้างตั้งแต่ต้น ถ้าเป็นไปได้จึงไม่ควรจะดัดแปลงโดยไม่จำเป็น

20. ไม่ควรสร้างบ้านที่ใหญ่เกินไปแต่มีคนอยู่น้อย การสร้างบ้านควรพิจารณาถึงสมาชิกในบ้านด้วยเพราะหากบ้านมีขนาดใหญ่เกินไป ก็จะทำให้การพบปะของสมาชิกในบ้านน้อยลงเนื่องจากขนาดที่ใหญ่ของบ้านนั้นเอง นอกจากนี้ยังดูแลรั กษ าให้ทั่วถึงได้ย าก

เก็บไว้ศึกษาภายหลังได้เลยนะคะ ยินดีแบ่งปันค่ะ

ขอขอบคุณที่มาจาก Postsod, บ้านน่ารู้, bansongthai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *